Love gives everything graphic

Nemzetközi szolidaritási reflexió

A Föld segélykiáltása

2022. január          PDF változat letöltése (225 KB)

Bevezető

„Gyászba borul, elhervad a föld, a földkerekség elhervad, elsorvad, s elenyészik az ég is a földdel együtt. Tisztátalanná lett ugyanis a föld lakóinak lába miatt, mert áthágták a törvényt, megszegték a parancsokat, s megtörték az örökre szóló szövetséget.” (Iz 24, 4-5) Pachamama – ez az Andok bennszülöttjeinek szava a Földanyára – a fő áldozata annak a káros befolyásnak, amit jelenlegi társadalmunk gyakorol a környezetre. A klímaváltozáshoz köthető szélsőséges események megszaporodtak: városaink és vízkészleteink elszennyeződnek, egész ökoszisztémák pusztulnak el és vesztik el biológiai sokszínűségüket. Már nem csak Természetanyánk, de a Föld szegényei is hangosan sírnak. Az árvizek és tűzvészek nem tesznek különbséget a fák és az emberek között. Jogos a félelem, hogy a klímaváltozás ugyanúgy bejut otthonainkba, ahogyan azt a koronavírus tette, és senki nem lesz kivétel. Újra kell kezdenünk, és véget kell vetnünk az önpusztításnak. Ezért szólít fel minket Ferenc pápa a Laudato Si’ enciklikán keresztül, hogy törekedjünk az újrakezdésre, találjuk meg a kapcsolatok, a termelés és a fogyasztás új modelljét.

Imádkozzunk!

Mindenség Ura, kifejezzük neked szeretetünket Földanyánk iránt. A te nagy szereteted az, amely körbevesz minket, és azt akarja, hogy boldogan és testvérként éljünk a Földön. Ma hálát adunk érte, és mindazért, amit rajta teremtettél. És kérjük bocsánatodat a fájdalomért, amelyet neki okoztunk. Elraboltuk a mélyében rejtőző kincseket, és felszínét gyermekeinek vérével szennyeztük be. Taníts minket, Atyánk és Anyánk, hogy tiszteljük őt, és azzal a szeretettel szeressük, amellyel te szeretsz minket. Adj nekünk helyes lelkiismeretet, hogy tisztelni tudjuk mindazt, amit teremtettél és ezáltal ránk virradjon az igazságosság és béke hajnala. Ámen! (Imádság a Földért, Salvador Perez, Associate P.R.)

Tapasztalat

A természet olyan erőforrás, ami nélkül nem létezhetünk. Mi pedig a paradicsomkertből szeméttelepet csináltunk. Eltüntettünk ötszáz különböző állatfajt. Feltúrtuk a földet üzemanyag és szén után kutatva. A számok azt mutatják, hogy évente 120-150 ezer négyzetkilométer erdő tűnik el és 635 millió kilogramm szemét köt ki az óceánokban. Az ivóvízzel terjedő betegségek az egyik fő okai az öt éven aluliak halálozásának, naponta csaknem ezer gyermek esik áldozatukul. Az Amazon vidéke nemzetközi cégek gazdasági érdekeit szolgálja. Az Amazon vidékének társadalma számos kultúrát, etnikumot és vallást foglal magába. Ebben a társadalomban a terület elfoglalásával kapcsolatos vita egyre intenzívebbé válik. (Aparecida No. 8) A bennszülött közösségekre nyomást gyakorolnak, hogy elhagyják földjeiket, szabaddá téve azokat olyan bányászati és mezőgazdasági vállalkozások számára, amik nincsenek tekintettel a természet és a kultúrák pusztulására. Az UNEA-2 jelentés szerint a környezetszennyezésnek 12.6 millió ember esik áldozatául, és a jelenlegi pusztulás üteme alapján száz éven belül teljesen eltűnhetnek az esőerdők. A természeti katasztrófák nagy kiterjedésű, súlyos következményekkel járó károkat okoznak.

Kérdések

  1. A saját országodban mitől szenved leginkább Földanyánk?
  2. Személyes és közösségként mit tesztek azért, hogy visszafordítsd a klímaváltozást, ezzel védve a Földet és a környezetet?
  3. Mi az, amiben a fenyegető éghajlati krízis a legnagyobb kihívást állítja elétek annak fényében, hogy milyen jövője lesz így a következő generációknak?

 

Reflexió

Rá kell ébrednünk a helyzetünkre, és cselekednünk kell, hogy csökkentsük a Földre nehezedő lábnyomunkat. A globális politikai szervek kell, hogy élen járjanak a megoldásokkal, de tudatos állampolgárként mi is hozzájárulhatunk a káros hatások csökkentéséhez, ha változtatunk fogyasztási szokásainkon a köz java érdekében. Megvizsgálhatjuk, honnan ered az az energia és azok a termények, amiket fogyasztunk. Ahogy arra Ferenc pápa is rámutatott, le kell lassítanunk azt az eszeveszett tempót, amivel élünk, hogy visszaszerezzük a képességet arra, hogy észrevegyük, szemléljük és értékeljük azt, ami körülvesz minket. Meg kell szabadulnunk attól a fogyasztói közönytől, ami megakadályozza, hogy észrevegyük a nincsteleneket, az önzéstől, amely elszigetel és érzéketlenné tesz minket, a felszínességtől, amely megakadályozza, hogy egy jobb világról álmodjunk és azért dolgozzunk, az agressziótól, amely megbénítja a párbeszédet, és a természettel és embertársainkkal szemben elkövetett tetteink felelőtlenségétől. Vissza kell térnünk a gyengédséghez, együttérzéshez és egymás iránti törődéshez, hogy nagylelkűen tudjuk szeretni a világot és méltó kapcsolatokat alakíthassunk ki egymással.

 

Mi a teendő?

Mivel a Föld és erőforrásai Isten ajándéka az emberiség számára, elmélkedj az Ő teremtői munkáján, és használd tisztelettel, igazságosan és takarékosan az általa teremtett dolgokat. Nevelők vagyunk, mindabban amik vagyunk és amit teszünk: használj tehát ki minden lehetőséget, hogy taníts az integrál ökológiáról és helyreállítsd a teremtett világhoz fűződő méltó kapcsolatokat. Milyen konkrétabb dolgokat tehetsz azért, hogy még tudatosabb légy, és olyan döntéseket hozz, amelyek segítenek megóvni és védelmezni bolygónkat?

Ima

Ma együtt vagyunk és részt vállalunk az emberiség közös felelősségéből, és imánkban bocsánatot kérünk Tőled, Teremtőnktől. Bocsáss meg nekünk, mert beszennyeztük a minket körülvevő és védelmező atmoszférát. Hanyagságunk és önzésünk miatt beszennyeztük a vizeket. Halak pusztulnak el és folyók szennyeződnek el és válnak élhetetlenné miattunk. Bocsáss meg, hogy elsivatagosítottuk a földet, és a haladás nevében terméketlenné tettük a jövő generációk számára. Bocsáss meg, mert nem hallgattuk meg nővérünk és anyánk, a Föld segélykiáltását. Irgalmazz nekünk, és nyisd meg szívünket, hogy meglássuk arcodat mindenütt a teremtett világban, hiszen itt élsz közöttünk. Bocsáss meg nekünk, és áldj meg minket. Ámen.

Készítette Bernardine Fontanez nővér, Latin-Amerika és a Karib-térség Tartománya, a nemzetközi Shalom hálózat számára.

 Grafika: a 24. általános káptalan irányvonalából.