Nemzetközi szolidaritási reflexió

Ökológiai megtérés

Bevezető
Az ökológia, biológiai szempontból, az élőlények, köztük az emberek környezetükhöz fűződő kapcsolatának tanulmányozása. A megtérés elfordulás valamitől valami más felé. Változás. Ezért mikor az ökológiai megtérésen gondolkodunk, kezdjük azzal, hogy pár percig mérlegeljük azt, milyen mély, kölcsönös kapcsolatban állunk mi emberek mindazzal az élettel, amely körülvesz minket.
Gondoljunk bele, csodálattal, áhítattal és hálával, milyen hihetetlen ökológiai kapcsolat fűz minket mindenhez körülöttünk – a csillagokhoz, a Naphoz, a Holdhoz, a tengerekhez, a hegyekhez, a növényekhez, a Föld teremtményeihez és minden emberhez. Ez a csodálat, áhítat és hála milyen ökológiai megtérésre vagy változásra indít? Mit tartasz elengedhetetlennek ahhoz, hogy kölcsönösen életadó és méltó kapcsolatban álljunk mindazzal, ami ma világunkban körülvesz minket?

Imádság
Szerető, Teremtő Istenünk, te minden élőt a magad képére és hasonlatosságára teremtettél. Te adtad nekünk a Földet, otthonunkat (görögül: oikos), hogy itt éljünk. Az otthonunkat betöltő teremtett világhoz fűződő kapcsolatunkon elmélkedve járja át szívünket Szentlelked. Segíts, hogy nyitottak legyünk mindarra az egyéni és közösségi ökológiai átalakulásra, amelyet az igazságosság megkövetel. Ezért imádkozunk Jézus nevében, Ámen.

Tapasztalat

Mi az ökológiai megtérés? *

A megtérés természetesen az egyénekkel kezdődik, és ha ez az egyén, mint például Thomas Merton, lejegyzi a tapasztalatait, mi is nyomon követhetjük a kibontakozó átalakulást. Mikor Mertonnak 1962-ben kezébe került egy kritika Rachel Carson Néma tavasz című könyvéről, megdöbbenve olvasta, hogy mi történik a madarakkal a mérgek kritikátlan használata következtében. Mikor később magát a könyvet is olvasta, ráébredt, hogy ő is részese ennek a káros gyakorlatnak, és teljesen felhagyott az akkoriban széles körben használt rovarirtó, a DDT használatával. Ami megváltozott, az először az volt, hogy ráébredt, minek a részese, és ahogy a tudatossága és ismeretei bővültek, a természetes környezetéhez való viszonya is átalakult.

Jóllehet Merton megtérésének pillanata valószínűleg akkor következett be, mikor először olvasott Carson könyvéről, ezt már jóval korábban, kisgyerekkorában megalapozta az, ahogyan festőművész szülei hatással voltak rá. Tőlük tanulta a természet szeretetét; megtanították látni, és hogy törődjön az őt körülvevő természettel. Ez volt az a kulcsfontosságú első lépés, az együttérzés a természet világával, annak minden szépségével és törékenységével, amely nélkül a többi nem következhetett volna be.

De Merton személyes átalakulása a ’60-as évek elején csak környezeti, és nem ökológiai megtérés volt: arra a természetes környezetre irányult Kentucky állam erdőségeiben, amelyben szerzetesként és remeteként élt. Az ökológiai szemlélet elsajátításához egy további lépésre volt szükség. Mertonnak a természetes környezettel való együttérzésből el kellett mozdulnia afelé, hogy rendszerek összekapcsolódó hálózataként lássa azt, amely fenntartja az életet bolygónkon. Környezeti megtérése csak az első lépés volt az „ökológiai tudatosság evolúciója” folyamán. (*Forrás: https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-conversion-en-news/; magyar forrás a témában: https://erdmost.hu/cikk/mi-az-az-okologiai-megteres )

Reflexió

Szánj rá kicsit hosszabb időt, hogy elolvasd a Laudato Si’ harmadik (A környezeti válság emberi gyökere) és negyedik (Átfogó ökológia) fejezetét. Milyen ökológiai megtérésre kéri Ferenc pápa a világot ebben az enciklikában? Milyen hatással lehet ez a saját mindennapi életedre?

Nővérként, társult tagként és iskolanővéri munkatársként ismerjük a Küldetéstek van meghívását arra az evangéliumi vízióra, amit „a szív megtérésének egy életen át tartó folyamata” jelent (KV K 36-39; KV ÁD 51). Csendesedj el és olvasd újra ezeket a részeket imádságos lelkülettel, és gondolj bele, hogy az ökológia szemüvegén keresztül olvasva minden egyes mondat hogyan hívja szívünket a mélyreható ökológiai megtérésre.

Mi a teendő?

Az egyedül vagy csoportban folytatott mérlegelés, reflexió és a szöveg elolvasása után:

  • Beszélj arról, számodra mit jelent az ökológiai megtérés, és ossz meg egy történetet egy olyan személyes ökológiai megtérésről, amit megtapasztaltál!
  • Döntsd el, melyik három lépést teszed meg egyénileg vagy közösségben, válaszul arra, amit a Laudato Si’ harmadik és negyedik fejezete kér tőlünk!
  • Készíts magadnak ima-mandalát, hogy emlékeztessen a Földhöz, otthonunkhoz, és azon túl az egész fenséges világegyetemhez fűződő ökológiai kapcsolatra!
  • [lefordíthatatlan szójáték] A Miatyánk imádkozásakor a kingdom (országod) helyett a kindom (családod, rokonságod) kifejezést használd, ami jobban tükrözi ennek az imádságnak az ökológiai vonatkozásait!

 Záró imádság a Laudato Si’-ből

Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva
és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,

ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!
Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
a szegények és a föld kárára!
Taníts meg, hogy felfedezzük
minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben.

 

Készítette Mary Heather MacKinnon, SSND, Atlantic Midwest Province
az SSND Nemzetközi Shalom Hálózat számára.
A grafika a 24. általános káptalan szimbóluma, amelyet a kongregáció kommunikációs irodája készített.