Love gives everything graphic

Nemzetközi 
szolidaritási reflexió

Béke és erőszakmentesség

2021. november       Nyomtatható pdf változat (183  KB)

Bevezető
A Föld kiáltása és a szegények kiáltása Isten szívéig hatol, és megnyitja a mi szíveinket is. Arra sarkall, hogy nemet mondjunk a világunkat megfertőző erőszakra és igent az emberi méltóságra és a teremtés egységének tiszteletére. A béke és erőszakmentesség melletti szenvedélyes elkötelezettséggel kell szembeszállnunk a hallgatással, a cinkossággal és a közönnyel. „Hallgassatok mindannyian Péter utódának alázatos felhívására, aki hangosan kiáltja: Ma … a béke még lehetséges. És ha a béke lehetséges, akkor kötelező is!” (II. János Pál pápa: Üzenet a béke 37. világnapjára, 2004 január 1., „A békére való nevelés”). Ferenc pápa áldásával: „A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez az esztendő az emberiség családját az egyes emberek, közösségek, nemzetek és országok közötti testvériség, igazságosság és békesség útján vezesse.” (A béke világnapja, 2021.) igyekszünk tovább a világ szívébe a remény, béke és szeretet embereiként.

Imádság
Kérjük az Urat, hogy a föld minden teremtménye békében élhessen közös otthonunkban, ahol:
A béke az a ház, ahol nevetés hallatszik.
A béke a bűnök bocsánata.
A béke a lélek gyógyulása.
A béke az a fal, amely lebontható.
A béke az idegenektől kapott ölelés.
A béke az időben kioltott láng.
A béke az, mikor szárnyalsz a kék égen át.
A béke az, mikor a világ részévé válsz.
(ld. Piotr Rubik dalát, A négy évszak litániája)

Tapasztalat

Több mint kétszáz ország van a világban, és ennél sokszorta több etnikai, nemzetiségi és törzsi csoport, eltérő érdekekkel, melyek egybeeshetnek, de ellent is mondhatnak egymásnak. Ha egymásnak ellentmondó érdekek és célok találkoznak, abból konfliktusok születhetnek. A konfliktusok általában összetettek, és számos különböző (gazdasági, politikai vagy ideológiai) okra vezethetők vissza. Gazdasági ok lehet a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés (olaj, víz). Az ideológiai okok olyan régi konfliktusokban gyökerezhetnek, mint például a hidegháború. A vallási okra láthatunk példát a Közel-Kelet nem szűnő konfliktusainál. Ezen kívül keletkezhetnek konfliktusok külső beavatkozás, fegyveres segítség hatására, vagy amikor a helyi hatalmak akarnak egymás fölé kerekedni, ha vita van azon, hogy ki ellenőrizheti a természeti erőforrásokat, kié legyen a gazdasági hatalom, kinek a politikai érdekei érvényesüljenek, de okozhat konfliktust a terrorizmus és vallási fanatizmus is.

Sajnos, minden konfliktusnak van következménye: népességcsökkenés, ellenőrizetlen migráció, túlzott fegyverkezés, a gyerekkatonaság intézménye, gazdasági összeomlás, menekülthullám, kóros társadalmi jelenségek elterjedése (drogok, erőszak, ami sokszor felbomló családokhoz vezet) (Forrás: a lengyel Oktatási és Tudományos Minisztérium) 

Sok család nem olyan szerencsés a konfliktusaik megoldásában, mint az a család, akik az egyik olyan plébániához tartoznak, ahol mi, iskolanővérek szolgálunk, és nehéz helyzetbe kerültek. A férj húsz évnyi házasság után úgy döntött, hogy otthagyja a családját. A feleség és a gyerekek csodálatra méltóan viselkedtek ebben a helyzetben. Megbocsátottak az apának, és szabad választást engedtek neki. Imádkoztak, és magukhoz vették a szentségeket. Másokat is arra kértek, hogy imádkozzanak értük. Folyamatosan biztosították a férjet és apát szeretetükről és tiszteletükről. A küzdelem hónapokig tartott. Végül csoda történt. A férfi maradt, bocsánatot kért a felségétől és gyermekeitől és visszatért a szentségi élethez. Ma eme család számára a legfontosabb érték Isten, és a házasság egységének megőrzése.

  1. Milyen tapasztalataim vannak a békéről és erőszakmentességről, és mit tanultam belőlük?
  2. Olvassátok el „Az emberiség és környezete közötti szövetségre irányuló nevelést” (Laudato Si’ 209-211) kezdeményezzetek párbeszédet arról, milyen „szilárd erények” azok, melyeket kialakítunk magunkban, mikor gondot fordítunk közösö otthonunk minden teremtményére?
  3. Mit tehetünk, hogy „környezettudatos polgárságra” neveljünk, és ezt az életmódok propagáljuk? (Laudato Si’ 211)?

Reflexió

A ránk zúduló valósággal szemben néha tehetetlennek érezhetjük magunkat. Mégis fontos meggondolnunk, hogyan teremtehetünk békét környezetünkben, hogyan formálhatjuk a hozzáállásunkat? Szent II. János Pál pápa ezt mondja: „Ezért emlékeztettem több alkalommal a keresztényeket és a jóakaratú embereket arra, hogy az egyének és nemzetek problémáinak megoldásához szükség van a megbocsátásra. Nincs béke megbocsátás nélkül.” II. János Pál pápa üzenete a béke világnapjára, 2004.

Konstitúciónk és általános direktóriumunk is emlékeztet:

„Felszólítást érzünk annak beismerésére, hogy mi is hozzájárulunk a világban uralkodó igazságtalansághoz, mindenekelőtt ahhoz, amely a hatalom, az elismerés és a birtoklás utáni rendezetlen vágyból ered. Isten kegyelmével tudunk ellenállni ezeknek a törekvéseknek, kialakíthatjuk magunkban és a társadalomban az alázat magatartását, a javak megosztásának készségét, hogy igazságosabb, emberibb világot építsünk fel. (KV, ÁD 22)

„A figyelem és nyitottság magatartásában Máriát követjük. Ő megőrizte a befogadott igét…” (KV, K 32)

Mi a teendő?

  • Hogyan reagálok, a világban, a közösségemben, a bennem jelen levő gonoszra?
  • Vajon párbeszédre kész és a konfliktusok békés megoldására képes ember vagyok? Miben nyilvánul ez meg?
  • Hogyan tudok odafigyelni és nyitott lenni azok másságára, akikkel nap mint nap találkozom?
  • Békét teremtek magam körül, vagy inkább szétrombolom azt?
  • Mi az a konkrét dolog, amit megtehetek a békéért ott, ahol vagyok? (Ima, megbocsátás, egy telefon, egy kedves gesztus…)

Záró ima

Teremts bennünk tiszta szívet, ó Urunk, és adj nekünk teljes, szeretetben, kölcsönös kedvességben és a tőled kapott kegyelemben bővelkedő életet. Terjedjen ki megbocsátásunk az ellenségeinkre is, hiszen ők is a te gyermekeid és a mi testvéreink. Fogadjon be minket országod, mely maga a szeretet! Amen.

Ima megbocsátásért, részlet

Készítette M. Natalia nővér a Lengyel Tartományból, a nemzetközi Shalom iroda részére.
A fejlécben szereplő grafika a 24. általános káptalan szimbóluma, amelyet a kongregáció kommunikációs irodája készített.