Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Migránsok és menekültek

2021. január          nyomtatható pdf 326 KB

Bevezető
„Képzelj el egy világot, ahol az állampolgárságodnál többet számít az ember voltod.”  (Daniel, egy menekült, Jezsuita Menekültszolgálat, Egyesült Királyság)

2020. szeptember 27-én, vasárnap Ferenc pápa megemlékezett a migránsok és menekültek 106. világnapjáról. Üzenetében, melynek címe „Menekülésre kényszerülve, miként Jézus – Befogadni, megvédeni, támogatni és integrálni a belső menekülteket”, azokkal foglalkozott, akiket a társadalom félredobott. (Magyar Kurír)                                

Imádság
Együttérző, életadó Teremtőnk, mélyítsd el bennünk annak tudatát, hogy maga Jézus is meg-tapasztalta a kényszerű menekülés bizonytalanságát és tragédiáját, hogy észrevegyük, milyen gondokkal küzdenek ma oly sokan a világban. Ferenc pápával együtt lássuk meg „az éhezők, a szomjazók, a ruhátlanok, a betegek, az idegenek és bebörtönzöttek arcában… Krisztus arcát, aki segítségünkért esedezik.” (Magyar Kurír) Terézia anya lelkiségét követve cselekedjük meg mindazt, amit Isten kér tőlünk, így válaszolva világunk sanyarú helyzetére. (Vö. KV, ÁD 30)

Tapasztalat

„Amikor az úton lévőkről és a menekültekről beszélünk, túl gyakran megrekedünk a számok szintjén. De itt nem számokról, hanem emberekről van szó!” (Magyar Kurír) „A történelem folyamán először, közös sorsunk arra késztet, hogy újrakezdjük… újfajta tisztelettel forduljunk az élet felé… az igazságosság és a béke felé.”(Föld Charta – az alapelvek magyarul itt olvashatók) 2020 júliusára világszerte csaknem 80 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. Köztük 26 milliónak az országukat is el kellett hagyniuk… menekültté váltak. Miért? Háborúk, erőszak, árvizek, szárazság miatt. (A Norvég Menekültügyi Tanács 2019-es jelentése) A tények és számok azt mutatják, hogy 26 millió menekült él a világon, ennek fele, 13 millió pedig gyermek! A menekülte 85%-át fejlődő országok fogadták be, akik a saját polgáraikról is csak nehezen gondoskodnak. Jelenleg 1,4 millió menekült vár befogadásra! (World Vision; UN News)

„Számos európai ország utasít ki menedékkérőket, és küldi őket vissza olyan országokba, ahol kínzás, nemi erőszak, vagy egyenesen halál vár rájuk.” (Now is the time: Amnesty International) Néhányan aprócska, határaikon túli menekülttáborokba vagy kis szigetekre küldik őket, ezek némelyike kisebb, mint egyik-másik repülőtér. Az eredmény: nagy számban előforduló lelki trauma, önbántalmazás, öngyilkossági kísérletek a felnőttek és a gyerekek körében is! ( Naura: Australia’s Shame and a warning for Europe: Amnesty International – magyar nyelvű cikk ITT)

Reflexió

A világban naponta hagyják el az emberek az otthonukat a biztonságo-sabb, jobb élet reményében. A „Dzsungel”, egy franciaországi menekült-tábor 2017-es lerombolása után a sebezhető, biztonságosabb életre vá-gyó emberek körülményei megnehezedtek az ország északi részében. Helyi politikusok törvényellenesnek nyilvánították az ételosztást bizonyos régiókban. A francia készenléti rendőrség követte, kikérdezte és munkájukban akadályozta az ételt osztó önkénteseket az újonnan kijelölt menekültzónákban. A Laudato Si kimondja, hogy nem törődhetünk igazán a természettel, „ha egyidejűleg nincs szívünkben gyengédség, együtt-érzés és aggódás az emberi lényekért.” (Laudato Si” # 91)

A Boldogasszony Iskolanővérek elkötelezték magukat, hogy védelmezik az emberi méltóságot és óvják a sebezhetőeket. „Az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére neve-lünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal.” (A szeretet mindent odaad – A Boldogasszony Iskolanővérek 24. Általános Káptalanának irányvonala)

Action

„Ismét át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért…” (Az Általános Tanács körlevele 17/2020. szeptember) Íme néhány javaslat arra, hogyan reagálhatunk mi és azok, akik között szolgálunk:

  • Kérdezd meg az embereket, honnan jöttek és miért?
  • Hány gyerek, a diákjaink, ősei között vannak bevándorlók?
  • Nézz utána, milyen története van a bevándorlóknak országodban.
  • Tanulj meg pár kifejezést egy új nyelven.
  • Az iskolai kórusok írhatnak egy dalt a menekültek köszöntésére.
  • Tanulj meg öt tényt a menekültekről.
  • Szent Albán a menekültek védőszentje, az ünnepnapja június 22. Mit tanulhatunk tőle?
  • Mi a különbség a migránsok és menekültek között?
  • Csatlakozz egy petícióhoz, cselekedj helyben, és ösztönözd a kormányod, hogy tartsa be a vállalásait, hogy több menekültet és bevándorlót fogadjon be.
  • Imádkozz naponta szívből a migránsokért, menekültekért és kitelepítettekért, tudatában annak, hogy „A számok mögött emberek vannak, egyedi élettapasztalatokkal, tervekkel, álmokkal. Anyák, akik hazavágynak, apák, akik szeretnének újra dolgozni, gyerekek, akik az elvesztett gyerekkorukat keresik.” (Mercy Corps)

Záró imádság

Szent Albán, te példát adtál nekünk vendégszeretetből, mikor megnyitottad otthonod egy szűkölködő előtt, és ez a találkozás gyökeresen megváltoztatott téged. Kérjük közbenjárásod, hogy Boldog Terézia anyánk szellemében bátran segítsünk azokon, akik biztonságot keresve el kellett hagyják otthonaikat. Segíts, hogy „önmagunkat és másokat is felszólítsuk az Evangé-lium és az egyház szociális tanítása szerinti életre.” (KV ÁD 33a) Segíts, hogy a járvány során szerzett tapasztalataink ne csak abban segítsenek, hogy átérezzük a menekültek tapasztalatait, hanem segítsenek, hogy kitartóan keressük a változást. Jézus nevében. Ámen.

 Készítette Paulette Tomlinson SSND, Shalom koordinátor, Atlantic Midwest Tartomány
Graphic: Directional Declaration, 24th General Chapter. Design: Congregational Communications Office