Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

A teremtés egysége

2020. szeptember

pdf to print (157 KB)

Bevezető

„A teremtés egysége” – ha elgondolkodunk ezen a kifejezésen, különösen most, a koronavírus-járvány idején, még inkább szemünkbe ötlik, milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz minden, ami csak létezik: a mezőgazdaság, a környezet- és klímavédelem, a mobilitás, és még annyi minden… és a reflexió végkövetkeztetése, hogy a teremtés egységének alapját a helyes és igazságos kapcsolataink jelentik a Földdel és minden teremtménnyel. Mindnyájan arra hívattunk, hogy aktívan tegyünk ezért.

Imádkozzunk

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1, 31)

Tapasztalat

Nap mint nap hallhatunk környezetpusztításról, az élet és az emberi méltóság semmibe vételéről. De vajon nincsenek bizakodásra okot adó kezdeményezések is, melyek kapcsán ünnepelhetünk, hiszen talán van még esélyünk egy jobb jövőre? A Péntek a jövőért kezdeményezés óta számos politikus volt kénytelen belátni, hogy a fiatalokat intenzíven foglalkoztatja a klímapolitika, és elvárják a politikusoktól, hogy cselekedjenek. Ez is esély közös jövőnk, közös otthonunk számára?

Néhány éve, a benediktbeuerni Környezetvédelmi és Kulturális Központtal együttműködve a Bajor Tartomány elindította a „Felelősség a teremtett világért” projektet. Csodálatos, hogy intézményeinkben a legkisebbektől egészen a felnőttekig mindenki részt vesz a programban. Óvódapedagógusok, tanítók, tanárok és számos szülő is bekapcsolódott. Ez is esély közös jövőnk, közös otthonunk számára?

A különböző tevékenységek megmutatják, hogy egy ilyen projekt ösztönöz és képessé tesz arra, hogy életkorunknak megfelelően, felelősen és gondosan bánjunk a teremtett világgal.

  • Egy példa: a St. Theresia Geisenfeld Óvodában tudatos és fenntartható életstílust gyakorolnak, takarékoskodva az energiával, vízzel, műanyaggal és papírral, egészséges ételeket, lekvárokat és sok minden mást készítenek.
  • A Theresia Gerhardinger Általános Iskolában (Anger) minden osztály részt vett a különböző projektekben, mint például használt mobiltelefonok gyűjtése, régi vállfák újrahasznosítása, energiatakarékosság, a műanyagok és a szeméttermelés visszaszorítása, környezetvédelmi nap szervezése Benediktbeuernben és a teremtett világ témájával kapcsolatos projektek.
  • Különösen lelkesek voltak a projekttel kapcsolatban a regensburg-niedermünsteri lányiskolában. Kis betekintés a különböző projektekbe: az iskola elnyerte a regensburgi önkormányzattól a Fair-Trade minősítést, a diákok évente többször rendeznek „egészséges szünetet”, amikor helyi termelésű zöldség- és gyümölcssnackeket, a jezsuita menekültszolgálat környezetvédelmi kiadványait és újrahasznosított könyvborítókat árusítanak, valamint az iskola kertjében termelt vetőmagokat.
  • A szociálpedagógiai főiskola München-Au-ban már évek óta működik együtt a Környezetvédelmi és Kulturális Központtal, így tovább folytatták és elmélyítették a már évek óta kínált programokat. Különösen fontos a diákoknak, hogy projektjeikért kreditpontokat kaphatnak. A programok közé tartozik a kertészkedés, valamint a vízzel, energiatermeléssel, erdei és mezei élőhelyekkel megismertető túrák Münchenben és vidéken, Benediktbeuern környékén.

Amit a gyerekek, a kis- és nagydiákok megtapasztaltak, az kétségkívül meghatározó a jövőjükre nézve, és előremutató, ami a természettel és egymással való gondos bánásmódot illeti. Mindnyájan tudják, mit jelent nem csupán használni és fenntartani a föld javait, hanem azokból és a természetből valami újat hozni létre. Ez is esély közös jövőnk, közös otthonunk számára?

Reflexió

Ferenc pápa ezt írta a Laudato Si‘-ben: “A zsidókeresztény hagyomány számára „teremtést” mondani többet jelent, mint természetet mondani, mert a teremtés Isten szeretettervére utal (…). A természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít, a teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek Atyjának nyitott kezéből származik; olyan valóság, amelyet a minket egyetemesközösségbe hívó szeretet világít meg.” Részesei vagyzunk ennek a tapasztalatnak, mely mindent átfogó közösségbe von minket? Ez is esély közös jövőnk, közös otthonunk számára?

Idézet Shalomdokumentumunkból: „A héber Shalom szó ékesen beszél az igazságért végzett szolgálat gyümölcséről. A Shalom szó bibliai jelentése azt a dinamikus cselekvést jelenti, amellyel mindent visszaállítunk az eredeti, Isten szándéka szerinti állapotába. A Shalom megmutatkozik az Istennel, önmagunkkal és az egész teremtett világgal való harmonikus kapcsolatban. A Shalom kifejezi a vágyat arra, amelyről a 85. zsoltárban olvashatunk: az igazság és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. (vö. „Béke” Biblikus teológiai szótár. Xavier Leon-Dufour. Budapest, Szent István Társulat, 1986, 115-122.o). Ha ebben a szellemben cselekszünk, ez is esély közös jövőnk, közös otthonunk számára?

Mi a teendő?

  1. Olvasd el a Teremtés könyve első fejezetét a teremtésről. Az író mintegy refrénként ismétli: Isten látta, hogy ez jó. Érzünk késztetést arra, hogy egyek legyünk ezzel az Isten akaratából teremtett világgal?
  2. A Bajor Tartomány intézményeiben zajló, fent ismertetett projekt arra hív, hogy tedd meg az első apró lépéseket. Milyen lépéseket tehetsz személyesen és közösségben a teremtés Isten áhította rendje, a természet és minden élőlény egysége felé?

Záró imádság

Szerető Istenünk, a Menny és a Föld, és mindennek, ami benne van, Teremtője! Nyisd meg elménket és érintsd meg szívünket, hogy részesei lehessünk ajándékodnak, a teremtett világnak. Légy a szükséget szenvedőkkel ezekben a nehéz időkben, különösen a legszegényebbekkel és legsebezhetőbbekkel.

Segíts, hogy találékonyan segíthessük egymást, mikor a világjárvány következményeit szenvedjük el.

Tégy minket bátorrá, hogy elfogadjuk a változásokat a közös jó érdekében.

Add, hogy érezzük, jobban, mint valaha, hogy kapcsolatban vagyunk és függünk egymástól.

Tégy képessé arra, hogy meghalljuk a Föld és a szegények segélykiáltását és válaszoljunk rá.

Add, hogy jelen szenvedésük legyen a vajúdás, melynek nyomán testvéribb és fenntarthatóbb világ születik.

Ezért imádkozunk Krisztus Urunk által, Máriának, a Keresztények Segítségének szerető tekintetétől kísérve. Ámen. (Közös ima a Laudato Si’ ötödik évfordulójára)

 

Készítette Maria-Theresia Knippschild nővér a Bajor Tartományból, a nemzetközi Shalom iroda számára.

A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készített