Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

A gyermekek jólléte

2020 November  print to pdf (284 KB)

Bevezető

Ha ránézel egy gyermekre, egyből világossá válik számodra a sebezhetősége, és nem utasítod el. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy meghallgassák, gondozzák és óvják. Gondozásuk, védelmük és tiszteletük felelőssége elsősorban a szüleiké és nevelőiké, de a szélesebb társadalomnak is felelőssége van abban, hogy minden gyermek egészségügyi ellátáshoz jusson, legyen lehetősége tanulni és játszani, védve legyen a hátrányos megkülönböztetéstől, erőszaktól és bántalmazástól. (British Association for Child and Adolescent Public Health)

Felhívás imádságra

Urunk, a gyermek ajándék az emberiség számára: add meg mindenkinek a képességet, hogy minden gyermekben a te képmásodat lássuk, és ezáltal a gyermekek védelmében cselekedjünk, azért, hogy megóvjuk őket a bántalmazástól és minden ártalomtól. Krisztus urunk nevében. Ámen.

Tapasztalat

  • Világszert 151 millió gyermeket kényszerítenek gyerekmunkára. Ebből 72.5 milliót a legrosszabb fajta gyerekmunkára: bányászat, építkezés, szemétszedés, ház körüli és gyári munka, mezőgazdaság. A kockázatos körülmények veszélyeztetik a gyermekek egészségét, biztonságát és erkölcsi fejlődését. (World vision.org )
  • „Tarikul Islam Bangladesből arra vágyik, hogy ő is iskolába járhasson, mint a többi gyerek a közösségében, de ez a tizennégy éves fiú már öt éve egy autószerelő műhelyben dolgozik, és mindent elfelejtett, amit valaha az iskolában tanult. Napi 12-14 órát dolgozik, és havi 25 dollárt keres, amivel a családját támogatja. Szeretne megtanulni írni-olvasni és az alapvető matematikai műveleteket, hogy egy nap saját műhelyt nyithasson. Ha sikerül mindezt megtanulnia, és még három-négy évig tanonckodik, akár 437 dollárt is kereshet havonta, ez a célja.” (© World vision,2017)

Reflexió

  • Iskolanővérként mi a szerepünk ebben, hogyan hozhatunk változást azzal, ahogyan a gyerekekkel bánunk a környezetünkben és ott ahol szolgálunk?
  • Mit teszek a gyermekek méltóságának érdekében és védelmében?
  • Reflexió: „Litánia a gyermekekért”. (átdolgozott változat)

Istenünk, Atyaisten, Fiúisten, Szentlélek Isten: áldd meg őket!

Isten szent anyja és Szent József: tápláld és védelmezd őket!

Minden ma megfogant, ma született, ma megkeresztelt és ma megbérmált gyermekért, hálát adunk neked, és áldásodat kérjük.

Minden iskolába menő gyermekért, hálát adunk neked, és áldásodat kérjük.

Minden teljes és szertő családban élő gyermekért, hálát adunk neked, és áldásodat kérjük.

Minden gyermekért, aki kitartóan dolgozik egy értékes feladaton, hálát adunk neked, és áldásodat kérjük.

Minden, az élet védelméért dolgozó szervezetért és csoportért, hálát adunk neked, és áldásodat kérjük.

Az abortusz holokausztjától, oltalmazd meg őket.

A fogyatékkal születendő babákat fenyegető abortusztól, oltalmazd meg őket.

A testi és lelki bajoktól, oltalmazd meg őket.

A fizikai és szexuális bántalmazástól, oltalmazd meg őket.

A gyerekpornográfiát terjesztőktől, oltalmazd meg őket.

A családon belüli viszályoktól, erőszaktól és a válástól, oltalmazd meg őket.

A zavargásoktól és polgárháborútól, oltalmazd meg őket.

Az alacsony önbecsüléstől, oltalmazd meg őket.

A kortársak rossz befolyásától, oltalmazd meg őket.

Az alkoholtól és drogoktól, oltalmazd meg őket.

A félelemtől, hogy nem fogadják el őket és kudarcot vallanak, oltalmazd meg őket.

Az utcagyerekekre leselkedő borzalmaktól, oltalmazd meg őket.

A szexuális szabadosságtól, oltalmazd meg őket.

A Sátántól és emberi segítőitől, akik gyermekeink elcsábítására, megalázására és elpusztítására törekednek, oltalmazd meg őket.

 (Adapted from Faithful Catholics)

Mi a teendő?

  • Dolgozzunk a gyerekek jóllétéért azáltal, hogy neveljük a szülőket és tanárokat is.
  • Emeljük fel szavunkat, valahányszor azt látjuk, hogy egy gyerekkel rosszul bánnak a környezetünkben.
  • Tiszteljük és kezeljük szeretettel és türelemmel az óvodás/általános iskolás gyerekeket ott, ahol tanítunk vagy vezetői szolgálatot teljesítünk.
  • Imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik a rabszolgaság bármilyen formájától szenvednek a világban.

Záró imádság

Szerető Istenünk, a te szavad, a Szentírás tele van csodás megmenekülések történeteivel. „Ezt a védelmező erőt kérjük a sebezhető gyermekeknek is. Tedd kicsinyeidet láthatatlanná azok számára, akik ki akarják használni őket. Súgd a gyermekek fülébe, hogy fussanak és rejtőzzenek el , amíg a veszély elvonul.” (Wounded Women Project)

„Szolgáltassatok igazságot a szűkölködőnek s az árvának, juttassátok jogához a nyomorultat és a szegényt! Szabadítsátok meg a szegényt és a szűkölködőt mentsétek ki a gonoszok kezéből!” Ámen (Zsolt 82,3-4)


Készítette Sarah Tanjo SSND, AF, Sierra Leone, a Nemzetközi Shalom Iroda számára (Róma).

A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Irodája készített.