A szeretet mindent odaad

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Nők és gyermekek

2020. március

nyom (166 KB)

Bevezető

icon - women and girls

2019 októberében rendezték meg Rómában az Amazóniai szinódust, amelyet Ferenc pápa hívott össze és a témája így szólt: “Új utak az egyház számára az átfogó ökológiai fejlődésért”. 35 nő (szerzetesek, missziós nővérek, világiak, és őslakosok) kiemelt szerepet és részvételt kapott az eseményen. (L. L’Osservatore Romano, Dec. 28, 2019)

“A légkör nyitott, szabad és tiszteletteljes véleménycserét biztosított az amazóniai térség püspökei, lelkipásztorai, misszionáriusai, a világiak, és az amazóniai térség őslakosainak képviselői között. Egy egyházi esemény résztvevőiként tanúságot tettünk a sürgető téma mellett, amely arra szólít fel bennünket, hogy új utakat nyissunk az Egyháznak ebben a térségben. Egy olyan környezetben folyt a komoly munka, amelyben mindenkit az a meggyőződés vezérelt, hogy meghalljuk a Lélek hangját.

“A szinódus testvéri és imádságos környezetben zajlott. Sok felszólalást kísérte taps és ének, és sokszor tapasztaltuk meg a mély, kontemplatív csendet is. A szinódusi termen kívül sokan gyűltek össze az amazóniai térség képviselői közül, akik támogató megmozdulásokat és felvonulásokat szerveztek, így például a szinódus megnyitásakor, amikor énekkel és tánccal kísérték el a Szentatyát Szt. Péter sírjától a szinódusi teremig. Az amazóniai mártírok keresztútjának nagy hatása volt, ahogy a jelentős nemzetközi médiajelenlétnek is.” (Az Amazóniai szinódus záródokumentuma, # 1) (a záródokumentum ismertetője magyar nyelven).

Imádság

Kérjük Máriát, az Amazonas anyját, hogy vigyázza és védelmezze az ott élő és szenvedő nőket és gyermekeket, ahogy az ott szolgáló szerzetesnőket is, akik nap, mint nap az életüket adják Jézus Krisztus evangéliumáért. Kérjük, hogy segítsen tiszteletben tartani az életüket és a méltóságukat, mert “a Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk” (A 24. Általános Káptalan irányvonala).

Tapasztalat

“Az amazóniai térség több, mint 7,5 millió km2 területen helyezkedik el, kilenc ország osztozik ezen az óriási életközösségen (Brazília, Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru, Venezuela, Suriname, Guyana és Francia Guiana) és hét püspöki konferencia van itt jelen. …

“E hatalmas térség lakosainak száma közel 34 millió, akik közül a 3 milliót is meghaladja a 390 etnikai csoport őslakos bennszülötteinek a száma ….

“Az amazóniai térségben az őslakos népeké a prioritás. Ők azok, akik Ferenc papa szavaival élve (Puerto Maldonado, 2018. január 19.) soha nem voltak ennyire veszélyeztetve, mint jelenleg. Másodsorban a környezet, az ökológia, és a teremtett világ, mindannyiunk közös otthonának védelme kapott kiemelt hangsúlyt. Mindez a térségben szolgáló Egyház tanításának és életének fényében történt.  …

“Ugyan a téma egy konkrét térségre, az Amazonas körüli területre utal, ahonnan a szinódus a nevét is kapta, a reflexiók messze túlmutattak a térségre vonatkozó értelmezésen, és az Egyház egészéhez illetve a bolygónk jövőjéhez kapcsolódtak. A reflexiók ugyanúgy érvényesek hasonló földrajzi realitásokkal rendelkező területekre is, így például a kongói medencére, a közép-amerikai biológiai folyosóra, a csendes-óceáni térség trópusi erdőire, és a guaranì víztartóra, az ún. aquifer rendszerre is.”

Sajtókonferencia az amazóniai térség püspöki szinódusának előkészítő dokumentumáról (2019. október), 08.06.2018

„Az evangéliumi szöveg – ‘Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.’ (Lk 4:18) – azt a meggyőződést fejezi ki, amely élettel tölti meg az amazóniai térségben folyó szerzetesi élet küldetését, hogy elvigyük az örömhírt a bennszülötteknek, és elkísérjük őket, a legsebezhetőbbeket, a legtávolabb élőket, olyan dialógus és igehirdetés mellett, amely a spiritualitás mély ismeretét mozdítja elő. A kongregációk és intézmények közötti kapcsolatok segítik a szerzeteseket, hogy olyan közösségekben éljenek, ahova senki nem akar menni, és akikkel senki nem akar együtt élni, segít megtanulni az őslakosok nyelvét, kultúrájuk tiszteletben tartását, hogy megérintsük az emberek szívét.” (Záródokumentum, #  97).

“A bennszülött népek ősi bölcsessége szerint a Földanya női minőség. A bennszülött és a nyugati világ asszonyai sokoldalú női szerepet töltenek be: ellátják a gyerekeiket, közvetítik a hitet és az Evangéliumot, inspirálják és támogatják az emberi fejlődést. Ezért meg kell hallanunk a hangjukat, ki kell kérni a véleményüket, biztosítanunk kell a helyüket a döntéshozatalban, hogy érzékenységükkel hozzájáruljanak az egyház szinódusi aspektusához. Nagyra becsüljük a nőket, akiknek alapvető szerepük van a kultúrák kialakulásában és folytonosságában, a spiritualitásban, a közösségekben és a családokban. Sokkal jobban az egyház szívébe kell fogadnunk, el kell ismernünk és elő kell segítenünk a vezető szerepüket, ezért meg kell erősíteni a jelenlétüket az egyházközségek és egyházmegyék lelkipásztori tanácsaiban, és a vezetésben is.

“A fizikai, erkölcsi és vallási bántalmazás áldozataivá vált nők mély szenvedését és a női mivoltuk miatt ellenük elkövetett gyilkosságok sorát látva az egyház elkötelezi magát, hogy megvédi a nők jogait, a teremtés és a közös otthonunk élharcosaiként és oltalmazóiként ismeri el őket.” (Záródokumentum, # 101-102)

Reflexió

Az alábbi kérdések segítenek a reflexióban, dialógusban és a megosztásban:

  • Hogyan érintik meg a szívemet ezek a tények, ez a realitás és a szinódus állásfoglalása?
  • Milyen tapasztalataink vannak szerzetesnőként az egyes helyeken ma?
  • Milyen iskolanővéri választ adunk az Amazonas térség és a világ asszonyainak és gyerekeinek a realitására?

Mi a teendő?

Ebben a hónapban imádkozz a bennszülött asszonyokért, a migránsokért, menekültekért, a szenvedőkért, a bántalmazottakért, a diszkrimináció és az erőszak áldozataiért, és a szerzetesnőkért, akik támogatják, védik és kísérik őket.

 

Záró imádság

Our Lady of the Amazon imageMária, az Amazonas anyja, akit oly sok néven tisztelnek a térségben, hozzád könyörgünk és arra kérünk téged, hogy mindenki, különösen a szegények, bőségben élhessenek (l. Jn 10:10), ahogy azt Jézus elhozta a világnak, és segíts közös otthonunkat megvédeni. (Záródokumentum, # 120)

Összeállította Susana Tomatti nővér, a Latin-Amerikai és Karib tartományból (ALC), a Nemzetközi Shalom Hivatal számára (Róma, Olaszország)

A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készített.

Kép: Amazóniai Miasszonyunk. Művész: Lara Denys