Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Béke és erőszakmentesség

2019. október

pdf to print (577 KB)

BevezetőPeace icon

„A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével átitatva, mi, a Shalom Nemzetközi Hálózat tagjai, a Küldetéstek van, A szeretet mindent odaad, és a katolikus egyház szociális tanításainak iránymutatásai alapján elkötelezzük magunkat, hogy:

  • gondozzuk a békéért való imádság céljára szolgáló központjainkat, és megtaláljuk a módját, hogy kiszélesítsük a békéért való imádságban résztvevők számát,
  • aktívan cselekszünk az emberi jogokért, különös tekintettel a migránsok, a bevándorlók jogaira, és mindazokéra, akik diszkriminációt élnek meg a társadalomban” (Shalom Fókusz és Vállalások 2018-20)

Tapasztalat

Minden nap eljut hozzánk a híre annak, hogy valahol a világban nyilvános helyen erőszakos lövöldözés tört ki. Ijedten és értetlenül állunk a történések előtt. Máshol diktátorok katonai támadást indítanak a saját népük ellen. A rasszizmus és a fehér felsőbbrendűség egyre inkább erőre kapnak és egyre veszélyesebbé válnak, utcai zavargásokban való megnyilvánulásaik előtt mindannyian megdöbbenve állunk. A börtönök túlzsúfoltak, és gyerekek tömegeit tartják bezárva a szüleiktől és a családjuktól elkülönítve az Egyesült Államokban. Legnagyobb döbbenetünkre sok országban a katonai költségvetés nagy részét tömegpusztító fegyverek vásárlására fordítják. Minden újság tele van a családon belüli erőszakkal kapcsolatos történetekkel, akár olyannal is, ami a közvetlen szomszédságunkban esett meg. Rá kell jönnünk, hogy nincs a világon már olyan hely, ahol ne lenne jelen erőszak, és ne lenne tetten érhető a viselkedési normák eltűnése. Mindezek közepette és a világ jelenlegi helyzete fényében hogyan nevelünk, emeljük fel a szavunkat és cselekszünk?

Reflexió

A Laudato Si’-ben Ferenc papa ezekkel a szavakkal int bennünket éberségre.

„De arra kaptunk meghívást, hogy az Atyaisten eszközei legyünk abban, hogy bolygónk olyan legyen, amilyennek ő megálmodta, amikor megteremtette, és megfeleljen az ő tervének, amellyel békét, szépséget és teljességet akar adni neki.” (53)

„A béke, az igazságosság és a teremtés megőrzése három egymással teljesen összekapcsolódó téma, és ezeket nem lehet egymástól elkülönítve egyenként tárgyalni…” (92)

Szünet

Válasz: “Legyen béke a Földön, és ez kezdődjön velem.”

Szabályunk, a Küldetéstek van a következőket mondja:

„Figyelünk Isten hívására, és készek vagyunk megtenni mindent, amit nekünk mond. Akaratát igéjén, személyeken, élethelyzeteken, az egyházon és a világon, valamint szívünk ösztönzésein keresztül nyilvánítja ki.” (Konstitúció 19)

„Elismerjük, hogy nekünk is részünk van a társadalom bűnében egyénenként és a kongregáció szintjén egyaránt. Isten arra hív, hogy ismerjük el, hogy mi is hozzájárulunk a világban tapasztalható igazságtalanságokhoz, különösen azokhoz, melyek a hatalom, a hírnév és a birtoklás utáni gátlástalan vágyból származnak. Isten kegyelmével képesek vagyunk arra, hogy ellenálljunk ezeknek a késztetéseknek, és magunkban és a társadalomban az alázat és a kölcsönös megosztás készségét fejlesszük ki, hogy világunkat igazságosabbá és emberibbé tegyük.”  (Általános Direktórium 22)

Szünet

Válasz: „Legyen béke a Földön, és ez kezdődjön velem.”

Mi a teendő?

  1. Miközben végiggondolod a béke és az erőszakmentesség szükségességét a világban, mire hallasz hívást a Küldetéstek van soraiban?
  2. Iskolanővérként hogyan segíthetjük elő az erőszakmentes környezetet a közösségeinkben, a szomszédságunkban, a városainkban és az országainkban?
  3. Mi lenne segítség számodra, hogy jobban részt tudj venni az erőszakmentes és békés világ megteremtésében?

Záró imádság

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik.

Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Ámen.

Prayer for Peace

Összeállította Ethel Howley SSND nővér, Atlantic-Midwest tartomány, USA, a Nemzetközi Shalom Hivatal számára.
A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készített.