Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Nők és gyermekek

2018. március

Pdf nyomtatás (200 KB)

Bevezető

“Mélységes hittől és igaz nagylelkűségtől késztetve Terézia anya a végsőket is meg merte kockáztatni, hogy az ínséggel ott találkozzék, ahová éppen hívták. Az ő szellemében válaszolunk Isten azon hívására, amely ma érkezik hozzánk… senkit sem zárunk ki gondoskodásunkból, de elsősorban a gyermekek, a fiatalok és az asszonyok felé fordulunk, és arra érzünk ösztönzést, hogy a szegényeket részesítsük előnyben.” (Küldetéstek van, K. 24)

Nemzetközi kongregációként élünk a lehetőséggel, hogy a Nemzetközi Nőnapon, március 8-án reflektáljunk erőfeszítéseinkről, amelyekkel támogatjuk a nők és gyermekek emberi méltóságának tiszteletben tartását. A pillanat alkalmas arra is, hogy reflektáljunk az elért eredményekről, hogy további változásokat kérjünk és ünnepeljük azoknak a nőknek a bátorságát és elszántságát, akik kiálltak és kulcsszerepet vállaltak országaik és közösségeik történelmében. (Hivatkozás: United Nations Women’s Day webpage)

Imádságra hívás

Irgalmas és szerető Istenünk, segíts nekünk, hogy figyelemmel legyünk szűkebb és tágabb környezetükben a nők és gyermekek helyzetére, hogy konkrét lépéseket tehessünk minden egyes ember méltóságának támogatására. “Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” (KV, K. 22.)     Legyen ez a mi kötelezettségvállalásunk, tanítónk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Tapasztalás

2017. november 25-én, amikor a nők elleni erőszak megszűntetésének nemzetközi napjára emlékezünk, a közösségi oldalakon számos csoport szólalt fel a Peruban nemrégiben megtörtént esetek kapcsán. “A dolgok nem változtak.” Ez a kifejezés foglalta össze a közösségi hálón terjedő felhívást egy új “Ni Una Menos” (“Egy nő sem kevesebb”) demonstrációra az agresszió ellen, amit az országban nők ezrei szenvednek el. Nem egészen egy hét alatt három eset rázta meg az országot: a férjes asszony, Lorena elleni agresszió, Vanessa esete, akit volt férje vert felismerhetetlenné, és Micaela esete, akit élettársa végigvonszolt az utcán lakásukig. Több ezren vettek részt a Lima központjában található San Martin térre tartó menetben, felemelve hangjukat a különböző formában megjelenő nemi alapú erőszak elutasítására. Több szerzetes nővér vett részt a menetben, köztük nővéreink: Lucy és Lili.

2018 februárjában történt a másik eset: Limában, a San Juan de Lurigancho nevű körzetünkben, ahol egy leány, a 11 éves Jimena nem tért haza, miután részt vett egy gyermekek részére szervezett szünidős kézműves tanfolyamon a Canto Rey rendőrőrsön. Másnap reggel a kislány megégetett és megerőszakolt holttestét egy közterületi átjáróban találták meg. A meggyilkolt lány családja tüntetésre hívta az embereket 2018. február 8-ra, hogy biztonságot és példás büntetést követeljenek a fiatalkorúakon elkövetett erőszak elkövetőinek. Jimena édesapja elmondta, hogy a „Menet a gyermekeinket megillető igazságosságért, biztonságért és békéért” elnevezésű mozgósítás célja, hogy a Kongresszustól jobb törvényeket követeljenek a leányok védelmében és az erőszaktevők büntetésére. Lucy nővérünk részt vett ebben a menetben is.

Reflexió

Nők elleni erőszaknak minősül minden olyan cselekedet, amely nők halálát vagy fizikai, szexuális vagy lelki sérülését okozhatja a közösségi vagy magánszférában. Az erőszak nem tesz különbséget etnikai csoport, jövedelem, kultúra, képzettség, vallás vagy nemek között.

Ferenc pápa 2018. január 19-i Puerto Maldonado-ban, a perui Amazon-esőerdőben tett látogatásakor a helyi egyház arra figyelmeztetett, hogy az aranyásók érkezése és a területen folyó bányászati kitermelés erősítette a nőket és lányokat fenyegető szexuális kizsákmányolást. Ferenc pápa kiállt az “emberkereskedelem” ellen. “Fájdalmas látni, ahogyan ezen a földön, amely Isten Anyjának védelme alatt áll, oly sok nőt lenéznek, becsmérelnek és oly sok nő van kitéve vég nélküli erőszaknak. … A nők elleni erőszakot nem lehet “normálisnak” tekinteni a macsókultúrát támogatva, nem látva a vezető szerepet, amit a nők játszanak közösségeinkben. Nem helyes, hogy elfordítjuk tekintetünket és megengedjük, hogy oly sok nő, különösen a fiatal nők emberi méltóságát lábbal tiporják.” (Pope Francis, Meeting with the Population, Jorge Basadre Institute, Puerto Maldonado, January 19, 2018 ) – magyar nyelvű összefoglaló: Ferenc pápa a Puerto Maldonado-i lakossághoz

“… van egy másik pusztító támadás az élet ellen, amely kapcsolódik az illegális bányászat által okozott környezeti szennyezéshez. Az emberkereskedelemről beszélek: a rabszolgamunkáról és a nemi erőszakról. A serdülők és a nők elleni erőszak az égbe kiált.” (Pope Francis, Meeting with the Peoples of the Amazon, Madre de Dios Coliseum, Puerto Maldonado, Friday, January 19, 2018)

Mi a helyzet a te hazádban, különösen a nőket és gyermekeket illetően? Megfelelően élnek, fejleszthetik magukat, tanulhatnak, hogy a társadalomban hasznos felnőttekké válhassanak?

Cselekvés

  • Erősítsd meg újra minden ember méltóságát és követeld jogaik tiszteletben tartását, különös tekintettel a veszélyeztetett helyzetűekre!
  • Kísérd figyelemmel a nők és gyermekek valós helyzetét országodban. Imádkozz, hogy ne érje őket bántalmazás vagy erőszak. Számolj be az ismert esetekről!
  • Kapcsolódj olyan hálózathoz, ami azt tűzte ki célul, hogy véget vet az emberkereskedelemnek! Szerezz ismereteket erről az egyetemes problémáról és fedezd fel, hogy te magad milyen pozitív lépéseket tudsz tenni. (Forrásul szolgálhat a Szerzetesek Konferenciája saját országodban. Például: Kawsay Network –peru Facebook; Talitha Kum International Network) – magyar példa: SOLWODI HUNGARY Egyesület

Záró imádság

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. (SSND Iránymutató dokumentum, 2017. október 24.)

A Teremtő Isten gondoskodjék rólunk és tartson meg minket állhatatosan és hűségesen szent hivatásunkban!

Szabadítson meg minket a Fiúisten minden gonosz bűntől; legyen Ő az út, amin járhatunk, az Igazság, amit követünk, az Élet, amit élhetünk!

Őrizzen meg minket a Szentlélek szeretetében és kegyelmében!

Hordozzon minket szerető anyai szívében Mária, az isteni irgalom és kongregációnk anyja és vezessen minket az életben és a halálban!  (Terézia Anya áldásának adaptációja)

 

Készítette: M. Yvonne Nosal nővér, SSND – ALC a Nemzetközi Shalom Hivatal részére, Róma Olaszország
Grafika a 24. Általános Káptalan iránymutató dokumentumából, Dizájn: Kongregációs Kommunikációs Iroda.

Print Friendly, PDF & Email