Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Oktatást mindenkinek

2018. május

nyomtatható pdf  (85 KB)

Bevezető

“Krisztus szeretete késztet arra az elhatározásra, hogy a nevelésre irányuló apostoli szolgálatunkkal teljesítsük küldetésünket. Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában. Mint Terézia anya, abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ; apostoli szolgálatunk éppen ezért megkívánja, hogy keresztény módon lássuk az ember hivatását és a világ rendeltetését.” (KV K 22)

“Az oktatás nem lehet semleges. Vagy pozitív, vagy negatív; vagy gazdagít, vagy szegényebbé tesz; vagy segíti egy ember kibontakozását vagy elnyomja, még korrumpálhatja is …
Az iskola küldetése, hogy kibontakoztassa az igaz, a jó és a szép iránti érzéket. Mindez sok’hozzávalóból’ álló gazdag utazáson keresztül történik. Ezért van olyan sok tantárgy! A fejlődés ugyanis különböző elemek eredménye, amelyek  kölcsönhatásban vannak  és ösztönzik. az értelmet, a, tudatot, az érzelmeket, a testet, stb.” (Idézet Ferenc pápa: Beszéd az olasz katolikus iskolák diákjaihoz és tanáraihoz, 2014 május 10.magyarul megjelent: Ferenc pápa: Ölellek benneteket! c. kötetben, Jezsuita Kiadó 2014)

 

Imádságra hívás

Teremtő Istenünk, Te teremtettél minket képmásodra és hasonlatosságodra, megosztva tudásod és bölcsességed ajándékait. Felébresztetted bennünk a vágyat és buzgóságot, hogy feltétel nélkül megosszuk adományainkat. Amikor hozzásegítünk másokat, hogy elérjék teljes kibontakozásukat, engedd, hogy pozitívan hassunk életükre. Áldd meg a tanárok, szülők, gondozók és jóakaratú emberek erőfeszítéseit, akik a világ különböző részein továbbra is segítik az oktatási programokat. Add, hogy alapítónk, Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia lelkiségében eljussunk a legszegényebbekhez, átformálva életüket. Ámen.

Tapasztalatok

Kenya országos szinten számos oktatási reformot vezetett be. Ezeknek a reformoknak egy része az iskolai oktatást érinti, ahol a teljesítendő feladat az, hogy mindenki tudjon írni és olvasni.

Az iskolai oktatás sok kihívással néz szembe az országban, mert nem mindenki fogadja el azt. Leginkább a lányok és az asszonyok érintettek negatívan. Afrikai országként az iskolai oktatásban való részvétel a lányok és nők számára próbatételt jelent, mert kultúrájuk a férfiakat felsőbbrendűnek tartja a nőknél.

Kenyai nevelőként lehetőségem nyílt arra, hogy figyelemmel kísérjem egy gimnazista lány útját. Nekesa nehéz pénzügyi helyzetben lévő családból származik, de a szülők arra bátorították gyermekeiket, hogy tanuljanak, vegyenek részt az iskolai oktatásban.

Az oktatás összességében az élet sok aspektusát foglalja magába; az egyik kihívást jelentő szempont az iskolai előmenetel. Nekesa tudásra szomjas fiatalként jól teljesít az iskolában. Sőt osztályelső is. Nehézséget jelent viszont számára, hogy nincs senki az osztályban, aki vele azonos szinten lenne. Teljesítményével mindig vezet az osztályban. Noha a legjobban teljesítő diákokkal együtt Nekesát is kiválasztották és felvették a nemzeti iskolába, szülei csak a helyi iskola költségeit tudták fizetni, ahová a rosszabbul teljesítő tanulók járnak.

Azon kívül, hogy nem akad hasonlóan eredményes társa, Nekesának még egy problémával meg kell küzdenie az iskolában: az alapvető szükségletekre sem jut elegendő anyagi fedezet. Nekesa bentlakásos iskolába jár, és szüleinek meg kell venni a legfontosabb iskolai tanszereket is. De nem mindig engedhetik meg maguknak, hogy beszerezzék ezeket, mivel nagyon alacsony a jövedelmük, és a család többi gyermekéről is gondoskodni kell.

Középiskolás diákként most tinédzserkorban van, és érzi az osztálytársak részéről ránehezedő nyomást. Osztálytársai ugratják őt, hogy kiderüljön, van-e barátja. Ez nagyon zavarja őt, mert számára a tanulás a legfontosabb. Tehát az előzőekhez még hozzáadódik az a nehézség, hogy nem illik bele a társaságba, mivel nem felel meg a társak által felállított követelményeknek. Mindent egybevetve, sok kihívás éri azon az úton, hogy megszerezze a jobb jövőhöz szükséges tudást.

 

Reflexió

  • Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a diákoknak iskoládban? Hogyan segíthetjük őket, hogy szerencsésen vegyék ezeket az akadályokat?
  • Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük azokat a jól teljesítő diákjainkat, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy jobb iskolákba járjanak? Hogyan segíthetjük őket,“teljes kibontakozásukhoz”?
  • Milyen lehetőségek vannak arra, hogy támogassuk azokat a diákokat, akiknek nem telik az alapvető eszközökre sem, amikkel javíthatnák a tanulás színvonalát?

Cselekvés

  • Segíts egy iskolai problémákkal küzdő tanulót a húsvéti időszakban!
  • Működj közre abban, hogy egy iskola anyagi segítséget kapjon olyan segédeszközök vásárlására, amikkel a helyi minőségi nevelést fejlesztik.
  • Találj kreatív módszereket a nők tanítására, akik viszonzásként képzettségükkel a társadalom hasznára válnak.

Záró imádság

Köszönjük neked, és dicsőítünk Téged, Szerető Istenünk, a nevelés ajándékáért.  Tegyél mindegyikünket képessé arra, hogy új, kreatív módszereket találjunk ahhoz, hogy a magunk és mások átformálása iránti szomjúsággal neveljünk. Az emberiség iránti szolgálatuk során áldj meg minden tanítót az egész világra kiterjedő jövőképpel. Fényesítse Istenhez vezető utunkat a nevelés továbbra is. Ámen.

Készítették a kenyai körzet nővérei (AF), a Nemzetközi  Shalom Iroda számára (Róma).

A grafika 24. Általános Káptalan Irányvonalából származik. Tervezte a Kongregációs Kommunikációs Iroda.