Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritás Reflexió

Béke és erőszakmentesség

2020. október print to pdf 92 KB)

Bevezető

A világot megrendítő válságok közepette tudatára ébredtünk, milyen sürgető szükség van arra, hogy meggyógyítsuk a teremtéssel és egymással való kapcsolatunkat.

Imádság

Azt kérem Istentől, segítsen mindnyájunknak, hogy tudjunk erőt meríteni az erőszakmentességből érzelmeinkben és személyes értékeinkben. Legyen a szeretet és az erőszakmentesség az a mód, ahogy egymáshoz viszonyulunk a személyek közötti, a társadalmi és a nemzetközi kapcsolatokban. Az erőszak áldozatai, ha ellen tudnak állni a bosszú kísértésének, a leghitelesebb tanúi lehetnek a béke erőszakmentes építésének. Bárcsak az erőszakmentesség lenne a döntéseinket, kapcsolatainkat, cselekedeteinket, s mindenféle politikát jellemző stílus, a helyi, mindennapos szinttől egészen a világméretű szintig. (Ferenc pápa üzenete a Béke 50. Világnapjára, 2017. január 1.)

Tapasztalat

A koronavírus felfedte világunk gonoszságainak mély gyökereit: kulturális erőszakban megnyilvánuló rasszizmus, gazdasági igazságtalanság, harcoló felek, klímaváltozás és környezeti katasztrófák, amelyek elpusztíthatják a közösségeket és a bolygónkat is. A járványra adott válasz alapvető elmozdulást tesz szükségessé a világ minden pontján a rendszerszintű erőszakban megnyilvánuló igazságtalanságtól. Elmozdulást azoktól a rendszerektől, amelyek pusztítóak, szorongatóak, és tömegeket fosztanak meg emberi méltóságuktól, a szolidaritás kultúrája felé, amely mindenki számára az élet teljességét keresi.
Az Egyesült Államokban rendőrök ölték meg George Floydot, ami eszünkbe juttatja, hogy mennyi tragédiát okozott már a történelemben a rasszizmus Nyugat-Európában, Ausztráliában, Dél-Amerikában és Ázsiában. Az erőszak oly mélyen bevésődött, hogy minden jogszabály és polgárjogi törvény ellenére tovább él. A rendőrségi brutalitás természetesen csak egy a számtalan megnyilvánulás közül, amelyben a kisebbségek és a színes bőrűek rendszerszintű egyenlőtlenséget és diszkriminációt szenvednek el. Az Egyesült Államokra szerte a világon mély gyűlölettel, reményvesztetten, és elkeseredetten tekintenek. A rasszizmus nemcsak nemzetek között, így az Egyesült Államok és Mexikó között rombolja a kapcsolatokat, hanem egy országon belül, így Kínában is, ami sok ember életét veszélyezteti. Vannak politikusok az Egyesült Államokban is, akik büszkén állnak ki az önkényes intézkedések alkalmazása mellett a hatalommal való visszaéléssel szembeni tiltakozás megfékezésében.

Reflexió

Ferenc pápa a Béke 50. Világnapján a következő üzenetet írta:
“Krisztus üzenete e valósággal szemben radikálisan pozitív választ fogalmaz meg: fáradhatatlanul hirdette Isten feltétel nélküli szeretetét, aki elfogad minket és megbocsát nekünk, és azt tanította tanítványainak, hogy szeressék ellenségeiket (vö. Mt 5,44), tartsák oda a másik orcájukat is (vö. Mt 5,39). Amikor megakadályozta, hogy vádlói megkövezzék a házasságtörő asszonyt (vö. Jn 8,1-11) és amikor a halála előtti estén felszólította Pétert, hogy helyezze vissza hüvelyébe kardját (vö. Mt 26,52), Jézus felvázolta számunkra az erőszakmentesség útját.” Szünet és válasz: “Uram, tégy minket a békéd eszközévé.”
Ugyínezen üzenetében Ferenc pápa mindannyiunkat a következő kihívás elé állítja:
“Ha így tevékenykedik valaki, az azt jelenti, hogy a szolidaritást választja a történelem alakításának és a társadalmi kapcsolatok építésének folyamatában. A tevékeny erőszakmentesség módot jelent rá, hogy megmutassuk: az egység erősebb és termékenyebb a konfliktusoknál. A világban minden mindennel összefügg.” Szünet és válasz: “Uram, tégy minket a békéd eszközévé.”
Irányvonal 2017 “A szeretet mindent odaad”
“A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk.” Szünet és válasz: “Uram, tégy minket a békéd eszközévé.”

Teendő

A tevékeny erőszakmentesség, mint lelkiség vagy életmód a kulcsa annak az elmozdulásnak, amelyről az Út a közös otthonunk gondozásáért (Journeying for the Care of Our Common Home) és a Laudato Si’ írnak. Mindkettő egyértelműen „nem”-et mond a világot sújtó sokdimenziós erőszakra, és „igen”-t az emberi méltóságra és a teremtés egésze iránti tiszteletre.
Néhány példa az erőszakmentesség gyakorlására az egymással való napi kapcsolatainkban:
• Legyen ez egy olyan nap, amikor senkit nem veszel magától értetődőnek. [Köszönetnyilvánítás]• Őszintén kérj bocsánatot valakitől, akit esetleg megbántottál. [Tedd jóvá]• Amikor nem úgy mennek a dolgaid, ahogy eltervezted őket, légy türelmes, és találj legalább három dolgot, amire építően használhatod az időt a célod érdekében. [Türelem]• Ma figyelj arra, hogy mit értékelsz a legjobban abban a személyben, akit a legkevésbé kedvelsz. [Szeretet]

Záró imádság

Uram, a kezemet kérted, hogy használhasd őket a céljaidra. Odaadtam egy pillanatra, de aztán elhúztam, mert a munka nehéz volt.
Uram, a hangomat kérted, hogy szóljak az igazságtalanság ellen. Halkan suttogtam, hogy ne vádolhassanak meg.
Uram, az életemet kérted, hogy rajtam keresztül teljesítsd be a művedet. Csak egy kis részemet adtam, hogy ne kelljen mindenemet odaadnom.
Uram, bocsásd meg nekem, hogy csak akkor szolgállak, amikor az kényelmes nekem, ott, ahol biztonságban érzem magam, és azokkal, akikkel könnyű dolgom van.
Uram, bocsáss meg nekem, újíts meg engem, gyógyíts meg engem, táplálj engem, ruházz föl engem és küldj el engem a békéd és igazságod eszközeként, hogy komolyan vehessem a szolgáló vezetés jelentését. Amen. (Joe Seramane, Christian Aid Lifelines, Dél-Afrika)
Írta: Connie P. Guerrero – Shalom kapcsolattartó, Ázsia-Óeánia

Print Friendly, PDF & Email