M. Dominica Michalke nővért

M. Dominica Michalke nővért választották a 2024-2030 közötti időszakra általános főnőknőnek.  Isten áldását kérjük M. Dominica Michalke nővérre, és köszönjük beleegyezését.

Az Általános Káptalan tagjai folytatják a választási folyamatot az Általános Tanács lezárásaként.