A jubileumi találkozó 2022-es szimbóluma

Szerető Istenünk, „a keresztség pillanatától fogva új módon vagyunk nyitottak Isten működésére életünkben…” (K/2.) Arra hívtál minket, hogy iskolanővérként fogadjuk az életet. Első fogadalomtételünk alkalmával még nem sejtettük, milyen kalandokban, áldásokban, kihívásokban és változásokban lesz részünk. „Mert Isten előbb szeretett minket, szeretetben válaszolunk.” (K/10.) Huszonöt évvel ezelőtt kimondtuk, hogy „Krisztus feltétlen szeretetétől megragadva teljes örömmel adjuk át neki egész személyiségünket.” (K/13.)

Miközben jubileumunkat ünnepeljük, magasztalunk téged és köszönetet mondunk neked hivatásunk ajándékáért. Csodálattal és hálával gondolunk mindarra, ami történt velünk. Szerető Istenünk, jóságod által olyan hűséges útitársak vettek körül bennünket, akik támogatásukkal, vezetésükkel, kísérésükkel nagyobb hűségre ösztönöztek bennünket.

Köszönjük neked, Istenünk, azokat, akikkel megosztottuk életünket eddig megtett utunkon. Áldd meg őket és mindannyiunkat. Áldd meg találkozásainkat, hogy áldássá váljunk mindazok számára, akikhez küldesz minket. Amen.

M. Martina Radez nővér, SSND