Nevelés által megváltoztatható a világ

Lengyel Tartomány (PO)

Polish Province, Provincial Council 2022-2026

A Lengyel Tartományi Tanács,
2022-2026

M. Rut Koprucha nővér, tartományfőnöknő
M. Krystyna Szewczyk nővér, tartományi tanácsos/ tartományfőnöknő-helyettes
M. Mariola Wijas nővér, tartományi tanácsos

Válaszolva globális társadalmunk folyamatosan változó igényeire, a Lengyel Tartomány nővérei különböző módokon viszik Krisztus szeretetének egységét  megtört világunkba. Négy országban szolgálnak : Fehéroroszországban, Olaszországban, Lengyelországban, az Egyesült Államokban és a dél-szudáni Kongregációs Kezdeményezésben.

A történelem során az SSND nővérek a Lengyel Tartományban az általános és középiskolákban, valamint más iskolatípusokban is tanítottak. A kommunista időkben viszont a nővérek számára már nem volt megengedett, hogy iskolákban tanítsanak. Engedélyezték azonban, hogy fogyatékos fiúgyermekeket gondozzanak. Jelenleg a nővérek két fogyatékos fiúotthont, egy, a problémás családokból származó gyermekek számára fenntartott házat, három óvodát, egy napközi otthont, egy középiskolásoknak és egy egyetemi hallgatóknak fenntartott bentlakásos otthont, valamint egy hagyományőrző központot működtetnek. A nővérek a plébániákon is dolgoznak sekrestyésként és titkárnőként, valamint az Egyházmegyei Kúrián. A rendszerváltás óta a nővérek hittant oktatnak az állami iskolákban. A tartományban fontos szolgálat az ima és a jelenlét.

Kongregációnk lengyel elnevezése / Polski : Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Kapcsolat :

 

Szolgálati helyeik

Hírek

Képek Terézia anyáról

Boldog M. Antonina Kratochwil nővér

2024-07-12T00:12:09+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top