190 év kegyelemmel teli utazása

Sister Roxanne Schares, General Superior

Roxanne Schares nővér

Roxanne Schares nővér, általános főnöknő

190 évvel ezelőtt jött létre Kongregációnk, amikor Karolina Gerhardinger (Boldog Jézusról nevezett Mária Terézia) két társával megkezdte a közös-ségi életét a bajorországi Neunburg vorm Waldban, Németországban. A szeretet útját járták be, melynek célja a társadalom sürgető, változó szükségleteinek felismerése és megválaszolása volt. Ez olyan kegyelemmel teli utazássá vált, amely az egész világra kiterjedő hálózatot hozott létre.

Isten szeretetének mélységes megtapasztalása által, egy olyan szeretet által, amely nem tudta kivárni, hogy min-dent odaadjon (MT, 1), Boldog Mária Terézia Gerhardinger anya késztetést érzett arra, hogy Isten ügyét tegye szíve egyetlen gondjává, és a nevelésen keresztül foglalkozzon kora sürgető szükségleteivel. Lelkesedése másokat is arra ösztönzött, hogy ugyanezt a szeretet-kötelezettséget éljék meg: mélyen gyökerezzenek bele a világba, foglalkoz-zanak annak alapvető szükségleteivel, adják oda életüket, hogy mások élhes-senek, és mindenkit elvezessenek az Istennel való egységre. (vö. KV, Előszó, K 33).

Ez a 190 év több mint 20 000 Boldo-gasszony Iskolanővér hitének, látásmódjának és bátorságának utazása is egyben. 190 év kegyelemmel teli utazása Sister Roxanne Schares, SSND, General Superior

Isten elsöprő szeretetének megtapasztalását jelenti, amely a szeretet és a hűség bátor válaszára késztetett, és amely számtalan életet érintett, alakított és formált át világszerte, még a történelem hihetetlenül nagy kihívásokkal teli és viharos időszakaiban is.

A Küldetésben ez a száma ennek a 190 éves útnak a különböző pillanatait mutatja be, az európai kezdetektől az óceánokon történő átkelésekig, valamint Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Afrika kontinenseinek átszeléséig. A történetek kiemelik a folyamatosan változó helyzetekre való odafi gyelést, Isten hívásának felismerését az idők jeleiben, és azt, hogy a társadalmi feszültségek, a háborúk és a klímaváltozás okozta kritikus globális problémákra nem várt módon merjünk reagálni.

A nővérek, a társult tagok és a missziókban részt vevő munkatársak együtt keresnek választ korunk válságaira, és tesznek tanúságot Isten feltétel nélküli, egyetemes szeretetéről. Ez közös, kegyelemmel teli utazás volt, és marad is a szeretet útján.