Nevelés által megváltoztatható a világ
Hogyan lehetsz iskolanővér2022-12-14T04:53:17+01:00

Hogyan lehetsz iskolanővér

SSND symbol

Tudatában vagyunk, hogy minden nő, aki hivatást érez Kongregációnkba, gazdagodást jelent számunkra, ezért tiszteletben tartjuk mindegyikük származását és kultúráját. A kezdeti kiképzés a posztulátus előtti időtől az örökfogadalomig tart. Ez olyan valóságközeiben történik, amilyen mértékben csak lehetséges; ha célszerű és kívánatos, abban a kultúrkörben, amelyből a belépő származik.

Küldetéstek van, Általános direktórium 116

A posztuláns

A posztuláns személyisége azáltal fejlődik, hogy életét egyre inkább az Evangélium szerint alakítja, és megismeri azt a kölcsönös adást, elfogadást, amely fenntartja a közösséget. A fiatal nő továbbá felülvizsgálja elhivatottságát, össze tudja-e egyeztetni életmódunkkal személyes adottságait, képes-e a személyes kibontakozásra és készségesen lép-e be a noviciátusba. Mesternője és a közösség a posztuláns mellett áll, támogatja és ösztönzi őt.

Küldetéstek van, Általános direktórium 118

A novícius

A noviciátus ideje alatt a novícia azon fáradozik, hogy elmélyítse Krisztussal való kapcsolatát és a Kongregációra vonatkozó tudását. Kezdi összhangba hozni a szerzetesi élet különböző szempontjait. A Konstitúcióban említett kánoni év kiegészítésére a tartományok/régiók betervezhetnek noviciátusi programjukba egy vagy több olyan időszakot, amely elősegíti a novíciák kiképzését. Ezeknek az időszakoknak az a céljuk, hogy felébresszék és erősítsék a novíciában az alapvető magatartást, amely Jézust jellemzi küldetésében.

Küldetéstek van, Általános direktórium  119

Első fogadalma

Első fogadalmával a nővér új módon lép be az egyház és Kongregációnk küldetésébe. Ezzel magára vállalja azt az egész életre szóló feladatot, hogy Istennek szentelt életének személyes, közösségi és apostoli szempontjait egységes egészként hozza összhangba lelkiségében. Az ideiglenes elkötelezettség éveiben a nővér komolyan törekszik arra, hogy felismerje Isten állandó hívását, együttműködjék kegyelmével, miközben arra készítik fel, hogy örökre neki legyen szentelve.

Küldetéstek van, Általános direktórium 120

További információért látogasson el a Magyar Tartomány honlapjára.  Hivatás

Go to Top