Közösség

Arra kaptunk meghívást, hogy a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek lelki közösségét alkossuk. Közös fogadalmas életünk ajándék és feladat. Krisztus közösségünk középpontja és egységünk forrása; a Szentlélek köt össze bennünket. Krisztus tart fenn, és újít meg bennünket jelenléte által, ami legmélyebben az Eucharisztiában fejeződik ki. Az Ő teljes önátadása élteti közösségben történő önátadásunkat. …

… Ugyanazon értékrend, állásfoglalás és keresztény alapmagatartás által mozdítjuk elő minden ember egységét, mint amely bennünket a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek lelki közösségében összeköt. Minél inkább áthat bennünket Jézus vágya, hogy mindnyájan eggyé legyenek, annál átfogóbb lesz minden ember és az egész teremtett világ egységéért való fáradozásunk.

Küldetéstek van,  Konstitúciója, 6, 9

Átalakítás

Isten mélységes szeretetének fényében tapasztaljuk meg, mennyire elégtelen a szeretetünk, és mennyire szükséges, hogy Istennel és az emberekkel újból egységre jussunk. Újra és újra felismerjük, hogy mindannyian egy életen át ugyanazt az utat járjuk: a szív megtérését és visszatérését a szeretethez.

Küldetéstek van,  Konstitúciója, 36, 37

Párbeszéd

Együtt hordozzuk a felelősséget: … Kialakítjuk a párbeszéd magatartását, hogy egyre inkább olyan közösséggé váljunk, amelynek egy a szíve-lelke.

Küldetéstek van, Általános direktórium 2f