25. Általános Káptalan

Hálával és örömmel tudatom a 25. Általános Káptalan időpontját, helyszínét és témáját, melyeket egyeztetések, párbeszéd és megkülönböztetés során határoztunk meg (vö. ÁD/ 84).

A 25. Általános Káptalan időpontja
2023. október 24. és november 17.

A 25. Általános Káptalan megnyitóját Kongregációnk alapításának 190. évfordulóján, a záróünnepséget Boldog Jézusról nevezett M. Terézia Gerhardinger boldoggá avatásának évfordulóján tartjuk. A küldöttek számára 2023. október 19-21. között lesz előkáptalani találkozó, a felkészülés és a lelki közösség építése érdekében.

A 25. Általános Káptalan helyszíne
A Boldogasszony Iskolanővérek Generalátusa, Róma, Olaszország

 A 25. Általános Káptalan témája
A világot átfogó közösség prófétai tanújaként élni

Arra kérünk minden nővért, imádkozzon és elmélkedjen ezen a témán, megnyílva a meghívásnak – a kegyelemnek, amelyet Isten kínál nekünk, miközben együtt utazunk a jövőbe.

Roxanne Schares nővér
Általános Főnöknő

Prayer for the 25th General Chapter