Nevelés által megváltoztatható a világ
Home|Jubileumi találkozó

Jubileumi találkozó

A jubileumi találkozó 2022-es szimbóluma

 Jubileumi találkozó 2022

A jubileumok különleges ünneplésre adnak okot, és lehetőséget biztosítanak a megújulásra és az újrakezdésre.

Küldetéstek van, ÁD/123.b

Ebben az évben a jubileumi programot, amelyet az Általános Tanács azoknak a nővéreknek ajánlott, akik 2017 és 2022 között ünnepelték első fogadalmuk 25 éves évfordulóját, július 6-9. között tartották. A COVID-19 világjárvány okozta bizonytalanságok miatt a 2021-re tervezett jubileumi program elmaradt. Idén a pandémia okozta folyamatos bizonytalanság miatt az Általános Tanács úgy döntött, hogy a megújulási programot virtuális módon kínálja fel. A jubileumi találkozó témája: ” Megújuló hűséggel lépjünk a világ szívébe “.

Ez a jubileumi találkozó a megújulás ideje lesz, alkalom a nővérek számára, hogy elgondolkodjanak fogadalmas elköteleződésükről – amelyet Isten és Isten teremtése iránti szeretetből tettek – és annak életükre és a világra gyakorolt hatásairól, amelyben szolgálnak. A 12 országot képviselő hat tartományból (Ghána, Kenya, Nigéria, Sierra Leone, Lengyelország, Fehéroroszország, Magyarország, Brazília, Peru, USA, Japán, Olaszország) érkező nővérek az indító előadást követően együtt imádkoznak, és hitélménycsere alkalmával is találkoznak egymással. A találkozó során beszélt nyelvek között található a lengyel, a spanyol, a portugál és a japán. A modern technológia csodáinak és a szinkrontolmácsoknak köszönhetően a különböző nyelvi csoportokba tartozó nővérek nagycsoportos és kiscsoportos keretek között, közvetlenül is kapcsolatba kommunikálhatnak egymással.

Minden nap egy témára épül:

  1. első nap – Mert Isten először szeretett minket (KV, K/10; 1Jn 4,16.19).
  2. második nap – Hálával fogadjuk azt az ajándékot, akik vagyunk: Karizmánkat és valóságunkat
  3. harmadik nap – A világ szívébe küldettünk, prófétai küldetést élünk (KV, K/25. és K/9.).
  4. negyedik nap – Megújult hűséggel a küldetésben (KV, K/4.)

 

Kísérjük imáinkkal jubiláló nővéreinket. Legyenek ezek a napok a megújulás és az újbóli elköteleződés forrásaivá mindannyiuk számára.

Impelled into the heart of the world with a new fidelity
Megújuló hűséggel lépjünk a világ szívébe
Impelidas ao coração do mundo com uma nova fidelidade
Pociągnięte do serca świata, z nową wiernością
新たな忠実さで、世界の心へと駆り立てられて
Impulsadas al corazón del mundo con una nueva fidelidad

Glimpses

Jubileumi találkozó 2022 résztvevői

“Mint mindazok számára, akik igennel válaszoltak Istennek, az életünk, a szerelmünk már nem a miénk. Most már Istené és Isten jövőjéé. “A szeretet arra sürget bennünket, hogy akaratunkat egyesítsük Isten akaratával” (KV, K 19), és új hűséggel hajt bennünket a világ szívébe Isten jövőjéért. …Isten szereteturalma az egyetlen jövő, amelyért érdemes dolgozni, élni; az egyetlen jövő, amely tartós lesz.”

Roxanne Schares nővér, általános főnöknő,
a 2022-es Jubileumi Találkozó jubiláns nővéreknek szóló nyitó gondolataiban.

“Csak együtt tehetünk prófétai tanúságot a sokféleségben való egységről, a nemzeti megosztottság és a kulturális korlátok leküzdésének lehetőségéről, hogy mindannyian egyek lehessünk Istenben”. Ez volt Jézus vágya és imája – hogy mindenki egy legyen.Ez alapvetően meghatározza, hogy kik vagyunk és milyen munkát végzünk Boldogasszony Iskolanővérekként. Ezért létfontosságú, hogy identitásunk növekedjen, és hogy együtt éljünk, megkülönböztessük és cselekedjünk, mint egy, egy kongregáció a közösségben”. ~ az Általános Tanács július 7-i, a jubilánsoknak tartott előadásából.

“Amióta először tettél fogadalmat, sok változást éltél át kongregációnkban, a vallási életben, az egyházban és a világban, és természetesen önmagadban is. A karizma – a Lélek ajándéka, amelyet Teréz anya kapott – tovább fejlődik a mások iránti szeretetteljes szolgálatunk és a mai döntéseink által. Vajon a döntések az életre, Isten küldetésének új életerejére vonatkoznak? Ha igen, akkor elkerülhetetlenül az átalakulás belső munkájába vonnak be bennünket, egyénileg és közösségileg egyaránt.” ~ az Általános Tanács jubilánsoknak tartott előadásából, július 7.

“A vallásos élet próféciája az, hogy tanúságot tegyünk a világ mentalitásától eltérő lét- és cselekvésmódunk ellentmondásáról. Ha úgy élünk és gondolkodunk, mint a világ, elveszítjük prófétai hivatásunkat.” ~ Nadia Coppa nővér, Krisztus Vérének Adorálói Kongregációjának egyik előadásából a jubilánsok előtt, július 8-án. Nadia nővért 2022. május 10-én választották az UISG (Általános Elöljárók Nemzetközi Szövetsége) elnökévé.

A jubileumi találkozó hivatalosan is lezárult. Isten áldja meg továbbra is ezeket a jubilánsokat.

Menjetek el az egész világba, és hirdessétek az örömhírt az egész teremtésnek. (Mk 16:15)

2022-07-13T16:03:35+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top