Nemzetközi
Szolidaritási Reflexió

A gyermekek jóléte

2017. november

Bevezetés

Iskolanővérekként a gyermekek jólétét, azaz a gyermekek jogainak elismerését és alapvető szükségleteik biztosítását, imáink, gondolkodásunk és cselekedeteink középpontjába kell helyezni. A gyermekekről való gondoskodás volt alapítónk, Boldog M. Terézia szándéka kongregációnk kezdetétől; és ma sincs ez másképp, ahogy azt konstitúciónk is leszögezi (Küldetéstek van, K 24.): “Hozzá hasonlóan az iskolákban és más sürgős segítségre szoruló területeken folytatunk nevelési tevékenységet. Hozzá hasonlóan senkit sem zárunk ki a gondoskodásunkból, de úgy érezzük, hivatásunk különösen a fiatalokhoz és a nőkhöz, valamint a szegényekhez szól.” Ma, 184 évvel később, fájdalommal látjuk, hogy a gyermekek jóléte nem garantált; tudatosabban kell figyelnünk erre a problémára és cselekednünk kell!

Imádságra hívás

Úristen, irgalmas és mindenható, a gyermekeknek különleges helye van szívedben, és megmutattad nekünk, hogy egyszerűségük a szentté válás egyik útja. Arra kérünk, hogy alakítsd át szívünket “kis szívekké,” hogy meglássuk hogyan élnek gyermekeid, tehessünk értük, megtalálva a módot arra, hogy akaratod szerint a világ minden gyermeke jólétben, harmóniában és békében éljen. Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia közbenjárásával kérjük ezt. Ámen.

Tapasztalás

Az UNICEF A világ gyermekeinek helyzete 2016. című jelentésében nemrégiben a következő adatokat tette közzé:

 • A világ 2.1 milliárd gyermeke közül (ez a világ lakosságának 35 %-a) minden negyedik szegénységben él.
 • 149 millió gyermek alultáplált (a világban minden 7. másodpercben éhen hal egy gyermek).
 • 11 millióan vesztik életüket megelőzhető okok következtében.
 • 100 millióan nem járnak iskolába szegénység, diszkrimináció vagy forráshiány miatt.
 • 1,4 millió 15 év alatti AIDS-es gyermek van.
 • 50 millió 15 év alatti gyermek árvult el vagy vesztette el édesanyját vagy édesapját AIDS következtében.
 • 250 millió 4 és 5 év közötti gyermek válik kizsákmányolás áldozatává gyermekmunka miatt.
 • 000 aktívan részt vesz fegyveres konfliktusokban.
 • 2 millió gyermek halt meg 1990. és 2.000 között fegyveres konfliktusokban, 6 millió sérült meg vagy vált rokkanttá, 12 millió vesztette el otthonát, és több mint egymillió lett hadiárva.

Ezek a rideg, távolinak tűnő számok dermesztővé válnak, amikor teljesen felfogjuk, hogy ezek emberi ÉLETEKET képviselnek, embereket, akiket Isten szeret, és akiket öröktől fogva megálmodott. Szakadék tátong a gyermekjogok elismerése, és az elszomorító valóság között. Mit jelent “jól” élni konkrétan a gyermekek számára? A kilenc éves Bautista szavaival: “nyugodtan élni, mert tudom, hogy semmi rossz nem történhet velem, mert vannak emberek, akik szeretnek.”

Reflexió

“. . . mert ilyeneké az Isten országa.” (Lk. 18:16)

Milyen lenne közös otthonunk, ha mindannyian megértenénk, hogy milyen fontos a gyermekek jóléte? Társadalmainkban, különösen Latin-Amerikában és a Karib-térségben a gyermekkor nagyon messze van a tündérmeséktől vagy a Disney-filmektől. Az éhség, munka, szolgaság, és a megfelelő lakhatás, oktatás, ruházat, egészségügy hiánya olyan realitás, amit a gyermekek már életük korai szakaszában megtapasztalnak.

A 21. század elején az is valós helyzet a gyermekek életében, hogy fizikális szükségleteikben ugyan nem szenvednek hiányt, de “élő szülők árvái,” olyan szülőké, akik munkarendje nagyon szoros vagy távol vannak, szenvedélybetegek, fogyasztók stb.

Erősítenünk kell globális tudatosságunkat; gondolkozzunk az átfogó ökológiában, ahogy Ferenc pápa javasolja a Laudato Si’-ben, hogy munkánk, imáink, gondolataink és érzéseink ne csupán a gyermekek anyagi jólétére irányuljanak, hanem alapvetően a fizikai, pszichikai és spirituális jólétüket tartsuk szem előtt, megőrizve és tiszteletben tartva egyéniségüket. Az is értük van, ha odafigyelünk erőforrásaink használatára, a vízére és magára a bolygóra, amin osztozunk, és amit rájuk hagyunk majd.

A gyermekek a reménységünk, de ők jelentik a mindennapjainkat is. Ők azok, akik ámulattal és hálával telve néznek ránk, máskor pedig kritikus szemmel figyelnek minket; modell és példa vagyunk számukra, amit követhetnek.

Legyen a példa, amit eléjük állítunk az a modell, amit Jézus hagyott ránk; érezzék magukat jól, tudva hogy mindenük megvan, ami teljes kibontakozásuk és jólétük biztosításához szükséges. Érezzék, és tudják, hogy nagyon szeretjük őket. Ez a küldetésünk. Ez a mi utunk, melyen elvihetjük őket Jézushoz.

Cselekvés

 • Légy tudatában a valós helyzetnek, amiben a gyermekek élnek a saját környezetünkben.
 • Nézz utána, hogy kormányaink mit tesznek az ENSZ programjának megvalósításáért.
 • Hallgasd meg magukat a gyermekeket. Vedd őket figyelembe, és támogasd a gyermekek helyzetével és jólétükkel kapcsolatos megbeszéléseket különböző szempontokból, és ne csak „felnőtt” szemszögből nézve.
 • Nézzétek meg közösségeddel a következő videókat és bátorítsatok mindenkit, hogy időt szánjon a megbeszélésre és a gyermekekért mondott imádságra.
 • https://youtu.be/8A1pAaBErgk – A gyermekek és serdülőkorúak védelme (rajzfilm)
 • https://youtu.be/RWKtPRMX0MY – UNICEF: #KÉPZELJ egy szebb jövőt minden gyermeknek (angol)
 • https://youtu.be/6sVC4uAOXzk – Jose Luis Perales: Que canten los niños (Engedd a gyermekeket énekelni) (Spanyol)
 • https://youtu.be/h-aRk4f5RFQ Gyermekdal: Gyermekjogok (angol és spanyol)
 • https://youtu.be/sAsR9gMTnkQ –  Análisis de la Unicef sobre situación de las niñas y niños en Latinoamérica. (Spanyol)

Záró imádság

Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy többet megtudhatunk és gondolkodhatunk a neked legkedvesebbekről; a gyermekekről.  Segíts minket kegyelmeddel, hogy jólétet és békét teremthessünk nekik, tudva, hogy minden, amit teszünk, legyen az akármilyen csekély, azt te teszed a megmentésükre. Kezünk és szívünk munkája legyen hű a te szeretetből fakadó tervedhez. Áldd meg a te kicsinyeidet! Ezt kérjük tőled Krisztus, ami Urunk által  és Boldog Mária Terézia közbenjárására, aki életét a gyermekek jólétének szentelte. Ámen. (cfr. Card. Bergoglio, “Educar: exigencia y passion”)

Készítette Hermana Paola Baliño, ALC Tartomány, a Nemzetközi Shalom Irodána, Rómában

Grafika Gen Cassani, SSND terve alapján; Akvarell térkép: Elena Romanova