Imádság azért, hogy véget vethessünk az emberkereskedelemnek

írta Gen Cassani, Boldogasszony Iskolanővér

Ó, Istenem, szavaink nem tudják kifejezni azt, amit elménkkel is alig tudunk felfogni és szívűnk érez, mikor ismeretlen helyre szállított és megtévesztett gyermekekről és nőkről hallunk,
kik a szexuális kizsákmányolás és kényszermunka áldozataivá lesznek az emberi kapzsiság miatt.

Szívünk megszakad s lelkünk forrong, hogy emberi méltóságukat és jogaikat megsértik fenyegetéssel, megtévesztéssel és erőszakkal.

Hozzád kiáltunk az emberkereskedelem megalázó tettei miatt és imádkozunk, hogy véget érjen.

Erősítsd meg a törékeny lelkűeket és a megtört szívűeket.

Kérünk, váltsd valóra ígéreteid, hogy megtöltsd ezeket a nővéreinket és bátyáinkat a te gyengéd és meleg szereteteddel és üres kézzel küldd el a kizsákmányolóikat.

Adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy szolidárisak legyünk velük és együtt megtalálhassuk majd a szabadsághoz vezető utat, mely a Te ajándékod mindannyiunk számára.

Ámen.

butterflies