Ima a novíciákért

Terézia anya fiatal nőként.
Bronzszobor Sancta Maria in Ripában (St. Louis, Missouri, USA).

Szerető Istenünk, te számtalanszor és számtalan módon megáldottad kongregációnkat a történelem folyamán.

Most, midőn az egyetemes Egyházzal a Megszentelt Élet évét ünnepeljük, arra kérünk, hogy újra áraszd ki ránk kegyelmedet.

Különösképpen áldd meg a nemzetközi noviciátusunk létrehozására tett erőfeszítéseinket.

Add, hogy a kezdeti képzésben részt vevő nők, különösen azok, akik a Rómában töltendő kánoni évre készülnek, teljes mélységében megértsék és örömmel éljék meg szerzetesi hivatásukat.

Töltsd el őket lelkesedéssel, hgy Terézia anya szellemében az egységre törekedjenek.

Mélyítsd el bennük az Eucharisztia és az evangéliumi szegénység szeretetét, a lelkesedést a nevelés és képzés átformáló szolgálata iránt, és a nők méltósága iránt érzett megbecsülést – karizmánknak azokat a kihívást jelentő aspektusait, melyekre mindenütt nagy szükség van.

Segíts minket, hogy támogathassuk az új noviciátust azáltal, hogy napról napra, hűségesen éljük a Küldetéstek van időtálló jövőképét.

Erre kérünk Krisztus urunk által.  Ámen

Terézia anya idős asszonyként.
Fafaragás a Generalátuson, Rómában.