Nevelés által megváltoztatható a világ
Loading Events

BOLDOG MÁRIA ANTONINA KRATOCHWIL

Boldogasszony Iskolanővér (1881-1942.)

A Shalom patrónusa

Mária Antonina Kratochwil nővért a II. Világháború 108 mártírjával együtt (püspökök, papok, szerzetesek, világiak) II. János Pál pápa 1999. június 13-án avatta boldoggá Varsóban. A liturgiai naptár Antonina nővér ünnepét minden év június 12-én tartja.

Mária Antonina Kratochwil nővér 1881. augusztus 21-én született az ostrawai Witkowice-ben, ahová 1879-ben költöztek szülei, hogy munkát találjanak. 1885-ben visszatértek gyermekeikkel édesanyja szülőhelyére,  Węgierska Górka-ba, majd Bielskoban telepedtek le.

A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjába 1901-ben lépett be. SSND-iskolákban tanított Karwinában (1906-1909.; 1910-1917.) és Lwówban (1917-1925.); helyi elöljáróként, kollégiumi igazgatónőként, majd a jelöltek mesternőjeként Tłumaczban (1925-1932.). Lwówban (1932-1939.) iskolaigazgató és képzési mesternő volt. 1940. és1942. között Mikuliczynban szolgált helyi elöljáróként.

A II. Világháború idején, mivel szerzetesnő volt, elbocsátották a iskolából (1939 végén), ideiglenesen eltávolították őt helyi közösségével mikuliczyni rendházunkból (1940 februárja és 1941. júniusa között), majd 1942. július 9-én nővéreivel együtt letartóztatták és bebörtönözték őket Stanislawówban. Az embertelen körülmények ellenére (éhezés, verés, kínzás, gúnyolódás) erőt adott nővértársainak és a világi rabtársaknak, tanúságot téve a keresztény szeretetről, hitről és megbocsátásról. Szabadon bocsátása után öt nappal, 1942. október 2-án belehalt a kínvallatások és a tífusz következményeibe.

Antonina nővér mélyen hívő nő, bölcs és hozzáértő tanár és csodálatos ember volt. Mindazok, akik vele dolgoztak, nővérek és világiak egybehangzóan vallották, hogy Antonina nővér jósága és barátságossága nem ismert határokat, hivatását örömteli szeretettel végezte. Őszinte derű és béke áradt belőle. Szerette a gyermekeket, különösen a szegényeket és magukra hagyottakat. A szenvedést kegyelemnek tekintette, ami által hasonlatossá válhat Krisztushoz.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top