18. kötet, 2. szám – 2017. december

pdf: Deutsch (348 KB), English (343 KB), Español (345 KB), Magyar (435 KB), Japanese (700 KB), Polski (498 KB), Português (394 KB), Slovensko  (480 KB)

Advent és  A szeretet nem várhat

Szerző: Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

Várakoztatsz minket.
Te, minden idők Istene, azt akarod, hogy várjunk
a megfelelő időre, amikor felfedezhetjük,
kik vagyunk, hová kell mennünk,
ki lesz velünk, és mit kell tennünk.
Tehát köszönet neked… a várakozás idejéért.

Az Iona Közösség imakönyve

Az advent időszaka a mi várakozással töltött időnk. Miközben örömmel várjuk, hogy elmélkedhessünk és tanulmányozhassuk a következő hat évre szóló új iránymutató dokumentumunkat, egy utolsó pillantást vetek arra az iránymutatásra, ami ebben az elmúlt öt évben vezetett minket, és irányt adott a Shalom-ban végzett munkánknak.

Ebben az időszakban várjuk, és egyben felidézzük Jézus eljövetelét megosztott világunkba. A válságok akkor mások voltak, mint amelyekkel ma kell szembenéznünk. Mégis, nem csak azokért az időkért jött el, minden korszakért eljött. Az ebben való hitünk révén részesülünk újra Emmanuel misztériumából, “Velünk az Isten.”

Noha ez A szeretet nem várhat végén áll, tudjuk, hogy az, hogy “mindazt, akik vagyunk, és amit teszünk a Szentháromság Egy Isten szeretetében alapozzuk meg”, az számunkra a kezdet és a befejezés is.  Ez az adventi időszak, a várakozás ideje, a mi “megalapozó” időnk.

Cikkem elején az idézet, amit a Holnap kenyere: imádságok az egyházi évre (Bread of Tomorrow: Prayers for the Church Year) könyvben találtam, azért ragadta meg a figyelmemet, mert hasonlít Terézia anya szavain alapuló káptalani imánkra. Mindaz, amit megtenni remélünk – elsajátítani a dialógust, mint életmódot, egyszerűbben élni, fokozottabban törekedni arra, hogy az egység tanúi legyünk, erőforrásainkat és szolgálatainkat az átformáló nevelés felé irányítani –, mindez a küldetésünkké válik az elmélkedés idején, amikor csendesen várakozunk Istenre, hogy Isten megmutassa magát nekünk.

Az adventi vasárnapok olvasmányai hivatásunkkal kapcsolatosan szólítanak meg minket. “Egy hang kiált: Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.” (Iz 40,3) Hogyan készítünk utat?  Mi az, amit tenni tudunk, hogy Istennek ösvényt készítsünk világunkban? Hisszük, hogy dialógusra szóló hívásunk a kezdet. Ha odafigyelünk Istenre, Ő megadja a szavakat, amire szükségünk van, hogy elkezdjük a dialógust. A 85. zsoltárban ezt halljuk: “Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk! Valóban, ő a békét hirdeti.” Mi hogyan tudjuk hirdetni a békét?

Néha cselekedeteink, viselkedésünk, emberekhez való viszonyunk fontosabb, mint a szavak. Ez a mi tanúságunk az egység mellett a megosztott világban, amellett, hogy mindenünk közös.

És halljuk a szavakat Jézus küldetéséről (és a miénkről is) advent harmadik vasárnapján: “Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.“ (Is 61:1-2). És így küzdünk mi is, hogy megszüntessük az igazságtalanságok okait. És azért a napért dolgozunk, amikor minden egységre jut Krisztusban.

Noha ez a “várakozás” időszaka, mégis tudjuk, hogy A SZERETET NEM VÁRHAT. Áldott ünnepeket!

Megemlékezés az ENSZ Béke Világnapjáról: szeptember 21.

Szerző: Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

Iskola-előkészítős diákok Brazíliában (fent) a tábla előtt, amin az áll, hogy “a béke bennünk kezdődik,” és kezeikkel “igent” mondanak a békére.

Iskola-előkészítős diákok Peruban (jobbra) maguk formázták a “békejelet”, és kiszínezték a szavakat:“A béke a szeretet gyümölcse a jobb együttélés érdekében.”

Wiltoni lakosok, egy szíriai menekült család és három kongregáció nővérei gyűltek össze a wiltoni (USA, Connecticut) Villa Notre Dame kápolnájában az ENSZ Béke Világnapja alkalmából tartott virrasztáson, hogy együtt imádkozzanak és ünnepeljenek. Az Atlantic-Midwest tartományból mások élő adáson keresztül kapcsolódtak be. Leonora Tucker nővér és Manal Alazzam (a képen a kápolna előterében ülnek) beszélgetése volt az este fénypontja. Az özvegy Manal angolul mondta el, hogyan hagyta el Szíriát és ment Jordániába gyalogosan, 15 napos csecsemőjével, Ghaith-tal a karján, kisfiával, Yqoub-bal a hátán, a két idősebb fiúval Ahmaddal és Mohameddel, és a kislánnyal, Bisannal, akik mellette gyalogoltak. Fején egy kosár volt élelemmel és meleg ruhákkal a gyermekek számára.

A közösség Béke-oszlopa, az üzenetel: “Uralkodjék béke a Földön!” a nővérekkel szemben, a szentély bal oldalán állt. A mellette álló fa csupasz ágai az est végére megteltek a béke üzenetét szimbolizáló fehér papírgalambokkal.

Hilton támogatás az ENSZ-NGO-k új szerzetesi koalíciójának

Szerző: Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatalának igazgatója

Egy 18 római katolikus szerzetesi szervezetet – köztük az SSND-t is – képviselő csoport, amelynek minden tagja képviselteti magát a new york-i ENSZ közgyűlésen, nemrégiben három évre szóló pénzügyi támogatást kapott a Conrad N. Hilton Alapítványtól. Ezt a forrást a Justice Coalition of Religious (JCoR) /Szerzetesek Igazság Koalíciója/ arra használja majd fel, hogy erősítse az együttműködést a JCoR tagszervezetei között, úgy az ENSZ new york-i székházában, mint helyi szinteken.

A JCoR célkitűzései megfelelnek a Hilton Alapítvány stratégiai fókuszának, amely a közvetlen hozzájárulás az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseinek (SDG) igazságos megvalósításához. A JCoR tagszervezetei ideálisan illeszkednek ehhez a feladathoz, mivel van ENSZ képviseletük, és jelen vannak világszerte a kirekesztett népesség körében is.

A szerzetesi NGO-k morális jelenlétet biztosítanak az ENSZ-ben. Azokat képviselik, akiket a jelenlegi globális rendszerek szegénnyé, sebezhetővé, elnyomottá, kirekesztetté tesznek. A Hilton pénzalap segíteni fogja a JCoR NGO tagjait, hogy közösen adjanak választ a globális szegénység, igazságtalanság, diszkrimináció és a nem fenntartható fejlődés által támasztott kihívásokra, és segítsék az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseinek elérését az emberi jogok szem előtt tartásával.

Ennek az új koalíciónak az egyik első munkája egy workshop sorozat lesz a Fenntartható Fejlődési Célkitűzésekről, amelyet én és egyik New York-i NGO kollégám, egy orvos misszionárius nővér tartunk majd szerzetesek és szerzetesnők részére Ghánában. Nagyon hálásak vagyunk a ghánai iskolanővéreknek, hogy otthont adnak ennek a két workshopnak.

Az SDG-k értékelése

Szerző: Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatalának igazgatója

Minden évben, a Sustainable Development Goals, Fenntartható Fejlődési Célkitűzések meghirdetése óta felkérést kapnak az ENSZ tagállamai, hogy mutassák be “Önkéntes Nemzeti Beszámolójukat” (VNR) a célkitűzések megvalósításáról. Ezeket a beszámolókat a kormányoknak kell elkészíteniük, konzultálva azokkal, akik ténylegesen megvalósítják ezeket, mint például a Boldogasszony Iskolanővérek.

2018 júliusában Lengyelország, Magyarország, Románia, Paraguay és Kanada készít majd beszámolót azok közül az országok közül, ahol jelen vannak a Boldogasszony Iskolanővérek. A következő hónapokban felkutatjuk majd, hogy ezek az országok milyen módszerekkel készítik értékelésüket, és megvizsgáljuk, hogy mi milyen módon járulhatunk hozzá ehhez a munkához.

Globális Megállapodás a migrációról

Szerző: Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatalának igazgatója

Az elmúlt 12 hónapban lezajlott hat tematikus tanácskozás és legalább öt regionális megbeszélés után az ENSZ most előkészíti a tanácskozások eredményeinek kiértékelését, és hozzálát egy globális megállapodás-tervezet elkészítéséhez a migrációról:    ez a “Global Compact on Migration,” amelyet előreláthatólag 2018 szeptemberében fogadnak el.

Az a tény teszi ezt sürgőssé, hogy jelenleg több mint 65 millió ember van a migráció valamely szakaszában, és az ENSZ felismerte, hogy a migránsokkal kapcsolatos felelősségvállalást egyenlőbben kell megosztani. A 2016. szeptemberi csúcstalálkozó felhívása egy “Biztonságos, szabályozott és rendezett migrációra” vonatkozik.

STAND UP
FOR SOMEONE’S
RIGHTS TODAY

Az emberi jogok világnapja: December 10.

Az emberi jogok világnapját minden évben december 10-én ünnepeljük, azon a napon, amikor 1948-ban az Egyesült Nemzetek közgyűlése elfogadta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. Idén az emberi jogok világnapján elindul egy egyéves kampány az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulója alkalmából, amely mérföldkövet jelentő dokumentum volt azoknak az elidegeníthetetlen jogoknak a kikiáltásával, amelyek születésétől fogva minden embert megilletnek – tekintet nélkül fajára, bőrszínére, vallására, nemére, nyelvére, politikai vagy egyéb véleményére, nemzeti vagy társadalmi hovatartozására, vagyonára, születési vagy egyéb státuszára. Ez a világ leggyakrabban fordított dokumentuma; több mint 500 nyelven hozzáférhető.


A Shalom/UN-NGO hírlevél a Boldogasszony Iskolanővérek évente háromszor megjelenő kiadványa:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.