2017. szeptember 27.

Az Általános Káptalan második napja az Általános Káptalan eljárásmódjainak elfogadásával kezdődött. Majd a küldöttek megkezdték a Káptalan testületének kialakítását különös tekintettel a lelki közösségre és interkulturális adottságokra.

Mary Maher nővér prezentációja, amit a káptalan témájáról tartott, egy lépés a kongregáció jövőbeni életét és küldetését meghatározó iránymutatás kialakításhoz. Beszélt a téma négy részéről:

  1. bizalom és bátorság
  2. az egység, amelyért Jézus Krisztus küldetett
  3. áldozzuk egész életünket
  4. kevéssel is megelégedve.

„Ha kockáztatunk, tegyük azt a Szentlélek sugallatára.” – mondta Mary nővér. “De tudnunk kell, hogy ha megtesszük, egyikünk sem úgy tér vissza életünkhöz, ahogy ott hagytuk.  Felfogásunk, szemléletmódunk, életünk meg fog változni. Ez történik, ha reflexiónkat, dialógusunkat és döntéseinket áthatja imádságunk: ‘Jöjj Szentlélek, adj világosságot és erőt, hogy felfogjuk szent hivatásunkat  . . . és megismerjük, mit kell tennünk, . . . hogy  elérjük ezt a célt.’ Ez nem egy könnyű megkülönböztetés. De ez  a feladat, amire meghívásunk szól. “

„Tehát, mire kell hallgatnunk a következő napokban?  Figyeljetek arra, ami hív titeket, ami megindít benneteket legmélyebb iskolanővéri identitásotokban.”

Délután időt kaptunk a bizottságok kialakítására, és az első megbeszélésre.  Megalakult a Koordinációs Bizottság, a Celebrálási bizottság, az Iránymutatás-író Bizottság, a Választási Bizottság, a Hivatalos Jelentések Bizottsága, a Liturgiai Bizottság és a Képviseleti Bizottság.

A nap utolsó ülésén Patricia Murphy nővér bemutatta a Baltimore-i területről készített prezentációját; történelmét és földrajzi adottságait, az SSND történelmét és a támogatott szolgálatokat. Az Általános Káptalant Marriottsville-ben tartjuk, ami Marylandben van, nagyon közel Baltimore-hoz.  Tervezzük, hogy a szabadnapokon kirándulást teszünk ezekre a helyekre.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos