Andrea nővér, Anilse, Beatriz nővér és Mirian nővér az ENSZ Church Centerben.

Andrea nővér, Anilse, Beatriz nővér és Mirian nővér az ENSZ Church Centerben.

A mai napon a Notre Dame of Maryland University hat diákja és két tanára csatlakozozz iskolanővér-delegációnkhoz. Isten hozta őket! Idővel több információt is megosztunk majd küldöttségünk új tagjairól.

A nők helyzetét vizsgáló bizottság 63. ülésszakának (CSW63) harmadik napján az üléseken folytatódott a dialógus és az (általános és speciális fókuszú) vita, a tapasztalatok megosztása és a tanulás, különböző formákban és helyszíneken az ENSZ székházában és környékén. A témák között szerepelt a korábbi vállalások teljesülésének felülvizsgálata, a nők szerepének megerősítése és a kapcsolat a fenntartható fejlődéssel.

Küldötteink különböző szekcióüléseken vettek részt.

Eileen nővér a gyermekházassággal foglalkozó szekcióban volt jelen, ahol kiemelten foglalkoztak a jelenség előfordulásának gyakoriságával világszerte. A lányok és szüleik képzése jelenti az egyik leghatékonyabb eszközt a gyermekházasságok számának csökkentésére.

Andrea nővér, Anilse, Beatriz nővér és Mirian nővér a „Nők és lányok szerepének megerősítése: kulcs a fenntartható fejlődéshez” elnevezésű szekcióülésen vettek részt az ENSZ Church Centerben.

Az egyik kísérő programon, a nagy létszámú generációk közti párbeszéden, a világ minden tájáról érkezett ifjúsági vezetők beszéltek azokról a „közös minimumokról” melyeket több mint 500 fiatallal folytatott párbeszéd során fogalmaztak meg és ajánlották fel megfontolásra a CSW63-nak. Felszólították „a kormányokat, hogy biztosítsák, hogy a szociális védőháló, a közszolgáltatások és a fenntartható infrastruktúra választ adjon a fiatalok szükségleteire és mozdítsa elő a nemek közti egyenlőséget ezeknek a közös minimumoknak a betartásával.”  (Több információ az ENSZ hírei közt.)

Egy másik kísérő programon, a magánszektor bölcsessége a nemek egyenlőségének szolgálatában, beismerték, hogy jóllehet a kormányok sikeres intézkedéseket tudnak hozni a nemek egyenlőségének biztosítására, ezek mégis sokszor csak a közszférára érvényesek. A magánszektor szereplőinek és a választott pozíciókban levőknek néha más megközelítést kell alkalmazniuk, hogy leküzdjék a nemek iránti elfogultságot és az egyenlőtlenséget. Különböző társaságok képviselői osztották meg a számukra hasznosnak bizonyult modelleket és megközelítésmódokat. (Közvetítés az ENSZ élő videócsatornáján)

Titeket is hívunk, hogy bővítsétek ismereteiteket a világban zajló folyamatokról a CSW63 weboldalán és az ENSZ élő videócsatornáján található források segítségével.

A nők helyzetét vizsgáló bizottság egyike a legnagyobb éves találkozóknak, ahol a világ vezetői, non-profit szervezetek, a magánszektor képviselői, az ENSZ partnerszervezetei és aktivisták gyűlnek össze a világ minden tájáról, hogy a nők és lányok jogaival és erejével foglalkozzanak, világszerte.

Több információ

Általános fotók a CSW63-ról

CSW63 - The 63rd Session of the Commission on the Status of Women

Fotóalbum, forrás: UN Women.

A jó infrastruktúra sokat jelenthet.

Példánk: a jó közvilágítás.

A jó infrastruktúra sokat jelenthet. Példánkban a jó közvilágítás.