A 2021 júniusának első hetében megtartott találkozón a tagállamok a következő kulcsfontosságú célokat fogalmazták meg a nemek közötti egyenlőség 2030-ig történő megvalósítása érdekében:

  • Véget vetni a nők és lányok elleni diszkrimináció minden formájának.
  • Megszüntetni a nők és lányok elleni erőszak minden formáját a köz- és magánszférában, beleértve az emberkereskedelmet, a szexuális és egyéb kizsákmányolást is.
  • Megszüntetni az összes káros gyakorlatot, mint például a gyermek-, a korai és kényszerházasság és a női nemi szervek megcsonkítása.
  • Elismerni és értékelni a nem fizetett gondozást és háztartási munkát a közszolgáltatások, az infrastruktúra és a szociális védelmi előírások biztosítása, valamint a háztartáson és családon belüli megosztott felelősség előmozdítása révén, az egyes országok igényeinek megfelelően.
  • Biztosítani a nők teljes és hatékony részvételét és egyenlő esélyeit a vezetésre a politika, a gazdaság és a közélet döntéshozatalának minden szintjén.
  • Biztosítani a szexuális és reproduktív egészséghez, valamint a reproduktív jogokhoz való egyetemes hozzáférést a Nemzetközi Népesedési és Fejlődési Konferencia cselekvési programjával és a pekingi cselekvési platformmal, valamint az ezeket felülvizsgáló konferenciáik záródokumentumaival összhangban.
  • Reformokat kezdeményezni annak érdekében, hogy a nőknek egyenlő jogokat biztosítsanak a gazdasági erőforrásokhoz, valamint hozzáférést a föld és egyéb jellegű tulajdonok birtoklásához és kezeléséhez, a pénzügyi szolgáltatásokhoz, az örökléshez és a természeti erőforrásokhoz, a nemzeti jogszabályokkal összhangban.
  • Az alaptechnológia, különösen az információs és kommunikációs technológia használatának fokozása a nők szerepvállalásának előmozdítása érdekében.
  • Szilárd eljárásrendek és végrehajtható jogszabályok elfogadása és megerősítése a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint minden nő és lány szerepének növelése érdekében minden szinten.

További információkért tekintse meg az ENSZ nemek közötti egyenlőségről szóló weboldalát