M. Eresta nővér bemutatja a kápolnát

M. Eresta nővér bemutatja a kápolnát

M. Eresta Mayr nővér

„A zarándokhelyek a világ rejtett fővárosai.”
Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja

1849 óta élnek és dolgoznak Boldogasszony Iskolanővérek a németországi Birkensteinben, Bajorország egyik fontos zarándokhelyén. Maga Terézia anya alapította ezt a missziót. A lányok nevelését tekintette feladatának, és az Iskolanővérek 117 évig neveltek lányokat itt. Amikor 1966-ban az elemi iskolát átvitték egy nagyobb városba, a birkensteini misszió átalakult.

Azóta a zarándoklatok állnak a középpontban. Most sekrestyés szolgálatot végzünk.  A zarándokok pasztorális szolgálatát egy atya látja el.  Mi, nővérek a kápolnáért és a zarándokhely környezetéért vagyunk felelősek.

Hol és hogyan teljesítik szolgálatukat a nővérek?

Mi vagyunk felelősek a napirendért, a misék lebonyolításáért, az imaalkalmakért, a rózsafüzér-áhítatosságokért, és az idegenvezetésért a kápolnában. Minden évben kb. 50 zarándokcsoport érkezik Birkensteinbe, sok évfordulós és jubileumi misét tartunk, és számos keresztelőt. A misék száma közel 800 évente.

Mi teszi egyedülállóvá nővéri szolgálatunkat? Hol és hogyan kerülünk „a világ szívébe?”

Szerzetesruhánkról azonnal felismerik, hogy nővérek vagyunk. „Mindenkor” elérhetők vagyunk, nem kizárólag „hivatali időben.“ Az emberek számára ­közel és távol ­Birkenstein és a nővérek összetartoznak: egyek. A sekrestyében és rendházunk portáján lehet a misékre jelentkezni. Ez gyakran csak ürügy, hogy kiöntsék szívüket a nővéreknek egészségügyi bajokról, családi problémákról, örökségi vitákról, pénzügyi nehézségekről és sok másról. Segítséget jelent, hogy súlyos esetekben egy atya is elérhető. Azt kérik, hogy imádkozzunk szándékaikért. Az emberek arra számítanak, hogy mi szorosabb kapcsolatban vagyunk Istennel, mint ők. Gyakran kapunk leveleket, telefonhívásokat és e-maileket imakérésekkel. De nemcsak kérésekkel fordulnak hozzánk, hanem arról is értesítenek, ha választ kaptak az imákra. A zarándokok szükségét érzik, hogy megosszák valakivel azt, amit átélnek.

A nap másik áldott időpontja a napi szentségimádás 7:30 és 10 óra között. Mivel évek óta van dolgunk zarándokokkal, már elég jól rá tudunk érezni, hogy közeledjünk-e valakihez, vagy tartsuk inkább tiszteletben a kápolnában töltött csendes imára való igényét.

A sekrestyésként töltött 30 év alatt szolgálatomhoz tartozott a kápolna bemutatása. Az emberek gyakran kérdeznek, és mire távoznak, már jobban megértik kápolnánk gazdag spirituális és teológiai üzenetét. Reméljük, hogy a zarándokok megnövekedett lelki erővel és bizakodással térnek haza erről a csodálatos helyről.

Azoknak, akik tudni akarják, hogy miért olyan csodálatos Birkenstein, azt üzenem: „Gyertek és lássátok!”

Ennél jobb szolgálatot a kongregáció nem is bízhatott volna rám, mint hogy sekrestyés legyek Birkensteinben, a „világ szívében.”

 

Kép forrása: M. Luzilla Klein nővér, Birkenstein, Németország