Karolina Gimnázium, Szeged

LSAP csoport a Karolina iskolában

LSAP csoport a Karolina iskolában

A SWAP projektben résztvevő diákok a szegedi Karolina Gimnáziumból

A SWAP projektben résztvevő diákok a szegedi Karolina Gimnáziumból

„Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által; és csodálatos, hogy a nevelés képes rávenni ezekre, olyannyira, hogy életstílussá váljanak. A környezeti felelősségre való nevelés olyan viselkedésformákra ösztönözhet, amelyek közvetlen és jelentős hatással vannak a környezettel való törődésre… […] Mindez egy olyan nagylelkű és méltóságteljes kreativitás része, amely az ember legjobb oldalát mutatja meg. „(LS 211)

Iskoláinkban egyre nagyobb figyelmet fordítunk a Laudato Si’ célkitűzések megismertetésére és megvalósítására. A kapcsolódó események és projektek mind a környezet-, teremtésvédelem fontosságát hangsúlyozzák. Példaként, a szegedi Karolina Iskola pedagógusai egy önkéntes tanári csoportot hoztak létre a hét cél népszerűsítésére a diákok és kollégák körében.

Olyannyira sikeresnek bizonyult ez a kezdeményezés, hogy a Karolina Gimnázium diákjainak egy csoportja sikerrel pályázott a Collegio Losada (Vigo, Spanyolország) partnereként az Erasmus+ KA229 pályázatra. Tanulóink egy csoportja részt vesz görög és belga diákokkal együtt a SWAP-projektben (Students Against Water and Air Pollution), amely egy nemzetközi együttműködést valósít meg a víz- és levegőszennyezés mérésére és megakadályozására.

Az eredményekről, az elvégzett munkáról folyamatosan kerülnek fel új tartalmak a Karolina Iskola weboldalára.