Roxanne Schares nővér, általános főnöknő

Roxanne Schares nővér

Roxanne Schares nővér, általános főnöknő

A küldetésben töltött 185 év alatt a Boldogasszony Iskolanővérek számos sürgető ínségre adtak választ, egész életükkel azt az egységet szolgálva, melyért Krisztus küldetett. Most, amikor október 24-én megemlékezünk kongregációnk alapításának évfordulójáról, örömmel nyitom meg hírlevelünket, a Küldetésben-t. Ez nemzetközi, multikulturális, többnyelvű kongregációnk új, közös kezdeményezése.

A kongregáció megnövekedett az 1833-as szerény kezdetek óta, amikor három fiatal nő megkezdte közösségi életét, elszántan arra, hogy koruk ínségeit a nevelésen keresztül orvosolják. Mély hittől és bátorságtól hajtva alapítónk, Boldog Gerhardinger Mária Terézia kockáztatta szűkös forrásait, hogy segítsen bárhol, ahová hívták. Az ő lelkületével végezzük a megkülönböztetést és adunk választ Isten napjainkban elhangzó hívására. Ma, különböző kultúrák gyermekeiként és más-más nyelveket beszélve, a küldetés által egyesítve az öt kontinens 30 országában élünk és szolgálunk.

Azzal a meggyőződéssel nevelünk ­sajátos érzékenységgel a fiatalok, nők és mindazok felé, akik igazságtalansággal és szegénységgel küzdenek, hogy a világ az emberek átformálásával megváltoztatható. Nevelők vagyunk mindenben, amit teszünk, és amik vagyunk, ezért felismerjük kötelezettségeinket és lehetőségeinket, hogy átfogó világszemléletet alakítsunk ki és globális felelősségérzetet ébresszünk.

Korunk sürgető és kritikus problémái megkövetelik, hogy a különbözőségben is az egység tanúi legyünk, és bátran feleljünk a kihívásra, akár váratlan módokon is. Ilyen újszerű válaszokat megkockáztatva nővéreink határokon kelnek át, támogatják az elfogadást, hatékonyabb együttműködést tapasztalnak meg, próbálják a különböző kultúrákkal együtt megélni küldetésüket, és táplálják a reményt. Mindezek által kölcsönösen gazdagodunk és ez egyre mélyebb egységre ösztönöz.

A Szentháromság egy Istennel való egység a világ szívébe szólít bennünket, hogy békével, reménnyel és szeretettel átformáljuk azt. Vezessenek minket ezek a küldetésben töltött életünkből vett történetek, és tegyenek tanúságot Isten egyetemes szeretetéről, a szeretetről, amely mindent odaad.