ISTEN IGÉJE: Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.  (Jn 15: 12-13)

KONSTITÚCIÓNK: Ahogy a vele való bensőséges kapcsolatunk mélyül, szabaddá tesz minket, hogy radikálisabban szeressünk. Miközben egyre hasonlóbbá válunk Krisztushoz, tanúságot teszünk az egyház iránti egyetemes szeretetről és az emberiséggel kötött szabadító szövetségről.  (KV, K 13)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér meg volt győződve a kitartó szeretet gyógyító erejéről. Ma azonban a folyamatos ellenségeskedés és erőszak szétrombolja a családokat, kultúrákat és társadalmakat; a világot szétszakítja és megosztja az igazságtalanság és a faji, etnikai és nemzeti konfliktusok. Kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, hogy az egység tanúi lehessünk a megosztott világban, és bárhol is vagyunk, erőfeszítéseket tudjunk tenni a megbékélés felé.

Boldog Mária Antonina nővér,
aki a gonoszt igaz szeretettel győzi le,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!