ISTEN IGÉJE: Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.  (2Kor 8: 9)

KONSTITÚCIÓNK: Alapjában véve teljesen üresen állunk Isten előtt, emberségünket alázatosan elfogadva. Semmi máshoz nem ragaszkodunk, csak az Úrhoz, aki békével és örömmel ajándékoz meg, és képessé tesz arra, hogy megelégedjünk azzal, amit kapunk, és megszabadít a birtoklás önző vágyától. (KV, K 16.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér megtapasztalta az éhezést, mégis megosztotta napi kenyéradagját a többi rabbal. Különösen érzékeny volt a szegény gyermekek szükségleteire. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy megértsük azokat, akik egy falat kenyeret kérnek tőlünk. Nyíljon meg szívünk a többi ember megsegítésére.

 

Boldog Mária Antonina nővér,
egyszerű és szegény lélekben és az életben,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!