ISTEN IGÉJE: Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: “Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött.”  (Lk 9: 47-48)

KONSTITUCIÓNK: Krisztus szeretetétől sürgetve úgy döntünk, hogy küldetésünket a nevelés terén vállalt szolgálatunkkal fejezzük ki. A nevelés azt jelenti számunkra, hogy a személyeket képessé tesszük arra, hogy mint Isten képére teremtett egyedek, mindent kihozzanak magukból, és segítünk nekik abban, hogy képességeiket annak érdekében kamatoztassák, hogy a földet emberibbé tegyék. (KV, K 22.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér anyai módon árasztotta szeretetét a gyermekekre, különösen a szegényekre és magukra hagyottakra, és szívüket Isten felé fordította. A fiatalok az anyát látták benne, aki aggódva figyelte igaz emberségük érlelődését. Kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy a mai világban segíteni tudjuk a gyermekek és fiatalok fejlődését az emberi kiteljesedés eléréséig.

 

Boldog Mária Antonina nővér,
szeretetteljes és alkotó a nevelés munkájában,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!