ISTEN IGÉJE:  Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek. (Jn 14: 12)

KONSTITÚCIÓNK: Miként Jézusnak az volt a küldetése, hogy az Atya szeretetét megmutassa a világnak, nekünk is az a hivatásunk, hogy egész lényünkkel, szeretetünk, hitünk és reményünk továbbadásával Krisztust tegyük láthatóvá.  (KV, K 4.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér egész életét adta neked, és a hitben talált mélységes békét és reményt. Most, amikor sok ember nem leli meg élete értelmét, erősítsd meg irántad való bizodalmunkat, hogy képesek legyünk az embereket hozzád vezetni életünk tanúságtétele által.

 

Boldog Mária Antonin nővér,
csselekedeteiddel heroikus hitet sugározva,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!