A 25. Általános Káptalan Felhívása és Határozatai

Szeretetteljes üdvözlet a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, amely különleges alkalom számunkra, hogy tiszteljük Máriát, Kongregációnk édesanyját, aki gyengéden arra hív minket, hogy figyeljünk Isten hívására, és legyünk készen arra, hogy megtegyük, amit Isten mond nekünk.

Új meghívás előtt állunk. A 25. Általános Káptalan tagjai nevében örömmel mutatom be Önöknek a 25. Általános Káptalan Irányvonalát és Határozatait, amelyek életünk következő hat évében minket, mint Isten küldetését folytató kongregációt, vezetni fognak.

Mindannyian megkaptuk a kegyelmet ahhoz, hogy ennek a káptalannak az Irányvonalát és Határozatait életre váltsuk, és együtt, reménnyel telve induljunk el a jövő felé, miközben Boldog Terézia kísér és segít bennünket. Ferenc pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy Terézia „élete a hit átformáló erejéről, az új utak keresésének bátorságáról tanúskodik”… és a Szentatya arra bátorított bennünket, hogy legyünk „az evangéliumi szolidaritás bátor tanúi korunkban, amikor sokan megtapasztalják a széttöredezettséget és a széthúzást.” (Beszéd, 2023. november 13.)

Mi, Boldogasszony Iskolanővérek legyünk a világot átfogó közösség hiteles tanúi, és tudatosan kötelezzük el magunkat olyan cselekedetek mellett, amelyek elmélyítik a közösségi kapcsolatainkat, bárhol is vagyunk. Már most kezdjünk el e felszólítás szerint cselekedni, és úgy válaszoljunk rá, hogy Kongregációnk minden szintjén és azon kívül is beépítjük ezeket a kötelezettségvállalásokat személyes és közösségi életünkbe.

Roxanne Schares nővér, SSND
Általános Főnöknő