Küldetésben 

Elhívás egy mélyebb
közösségre

Sister Roxanne Schares
Superior General

A mélyebb közösségre szóló meghívás ott visszhangzik a világ összes Boldogasszony iskolanővére szívében, „bárhol vagyunk, …: minden helyen, minden időben és minden helyzetben.” (Küldetéstek van, Konstitúció 9). Mai világunkban szükségét érezzük egy olyan egységnek, mely a teljes emberiséget és az egész teremtett világot magába öleli. A világjárvány, mely továbbra is befolyással van életünkre, napvilágra hozta hamis biztonságérzetünket, és rányitotta szemünket arra, hogy életeink összekapcsolódnak, hogy globális közösséget alkotunk. (ld. Fratelli Tutti, 7, 32).

A kihívást az jelenti, hogy „elfogadjuk a világot mint a szeretetközösség [kommunió] szentségét” (Laudato Si, 9) és hogy megéljük ennek az igazságnak a teljesebb jelentését. A különbözőségben megélt egységben rejlik a jövő útja, mindnyájunk útja, melyen nap mint nap újra elindulunk. Iskolanővérként személyesen és kongregációként is elköteleztük magunkat az interkulturalitás mélyebb megértése mellett, és a küldetésünk oly módon történő megélése mellett, hogy az még inkább kultúrákon átívelő legyen.

Ez a vállalás, noha gazdagít minket, sokat is követel tőlünk. A Küldetésben legújabb számában olyan nővéreink tapasztalatait osztjuk meg, akik megnyíltak az övékétől eltérő kultúrák számára és örülnek ezeknek az átformáló találkozásoknak.

Az interkulturalitás vállalása folytonos tanulást és türelmes odafigyelést igényel, hogy új szemekkel lássunk, és élethosszig tartó párbeszédet folytassunk. E folyamat során megnyújtózunk, növekedünk, érettebbé válunk, képessé arra, hogy a megosztott világban egységet teremtsünk. Az interkulturális élet tanítványi létet jelent, úton levést a hitben. Istentől kapott küldetés ez, és mi arra kaptunk meghívást, hogy elmélyítsük közösségünket. Mert Isten szemében mindannyian „gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk” (Laudato Si’, 220).

Küldetésben 2021

Online:

Deutsch

English *

 English **

  Español  

Italian

Japanese

Magyar  

Polski   

Português  

Slovensko

After you have opened the document using one of the above links, you can download the pdf to print by clicking on the symbol of  a down arrow located in the top right of the screen.

*Uses A4 size paper 

**Uses 8.5 x 11 paper size