Masthead of newsletter

 22. évfolyam 1. szám 2021. április

nyomtatható pdf   486 KB                                     

„Az élet méltóságáértcselekszünk, együttműködve másokkal”

Szerző: Maria-Theresia Knippschild, SSND – Shalom, európai ág

Káptalani irányvonalunk és a Shalom – Hangsúlyok és vállalások, 2018-2021 továbbra is irányt mutatnak a Shalom és az iskolanővérek kezdeményezéseinek Európa- és világszerte, különösen a világjárvány kitörése óta.

Nővér tanít diákot

Judit Nötstalles SSND segít Shahadnak a házifeladattal.

Zárlat/Karantén – Mit jelent ez az egyén számára? Bezárnak az óvodák és iskolák, távoktatás/otthon oktatás, kijárási tilalom, home office, többet támaszkodunk a modern technológiára, alkalmi munka, munkanélküliség, magány, egyedül kell megküzdeni a halállal, az emberi kapcsolatok lecsökkennek. Röviden a köz- és magánélet teljes leállása és bizonyos esetekben az emberi méltóság elvesztése.

Hogy ennek ellentartsanak, az európai tartományok nővérei kreatív megoldásokat kerestek és találtak. Fontos volt a szegényekkel és hajléktalanokkal való munka. Napi étkezést biztosítottunk, termoszban meleg italt, maszkokat és ruhákat adományoztunk. A fehéroroszországi nővérek mindennapi használati tárgyakat is osztotta. Emellett láttuk a gyerekek, fiatalok, szülők és a nővérek problémáit is. Az ausztriai Pfaffenhofenben a nővérek nagylelkűen megosztották lakásukat a hátrányos helyzetű gyerekekkel, és távórákat szerveztek. Mások naponta írtak levelet a legkisebb diákjaiknak. A videós órák mellett a személyes beszélgetésre is szántak időt. Minden óvodánkban terveztünk tevékenységeket a gyerekeknek és családjaiknak, hogy kapcsolatban maradjunk és elmondhassuk nekik: „Fontosak vagytok nekünk. Ne feledjétek, hogy a nővérek minden gondotokról megemlékeznek személyes és közösségi imájukban!”

Egy dolog világossá vált a járvány során: nem szabad elfeledkezni az emberi méltóságról. A járvány megmutatta nekünk, iskolanővéreknek, mit jelent a béke, a remény és a szeretet embereinek lenni a világ szívében.

A teremtés hónapja: a Föld jubileuma

Szerző: Mrs. Connie Guerrero, társult tag – Shalom ázsiai/óceániai ág

A teremtés hónapja során lehetőségünk van átgondolni, mi az jubileum bibliai jelentése. Arra hív, hogy újítsuk meg harmonikus kapcsolatunkat a Teremtővel és az egész teremtett világgal azáltal, hogy gyakoroljuk életünkben az együttérzést és a szolidaritást. A COVID-19 rámutatott, milyen szorosan függünk egymástól. A járvány utáni világnak mindent összefogó szemléletre lesz szüksége: „Minden szorosan összefügg mindennel, és a mai problémák olyan látásmódot kívánnak meg részünkrôl, amely figyelembe veszi a világválság összes elemét” (Laudato Si’, 137).Harvest Parade on Guam

A jubileum a Föld megújulásának ideje azáltal, hogy gyökeresen változtatunk az életmódunkon. Idő kell ahhoz, hogy a termőföld megpihenjen és az ökoszisztémák helyreálljanak. A Földnek ez a jubileuma egy krízisek súlytotta világban történik meg, ráébresztve arra, milyen sürgős meggyógyítani kapcsulatunkat a teremtett világgal és egymással, hogy felszabaduljunk és megvigasztalódjunk. Isten megengedte, hogy megtapasztaljuk a karantént, mint pihenést, de mint elzártságot és szabadságunk korlátozását is. Válaszképpen sokan kezdtek kertjeik művelésébe. Azáltal, hogy a föld bőségét megosztották másokkal, megtapasztalták, hogy „a kevesebb jobb”.

A teremtés hónapja arra hív, hogy újraértékeljük azokat a gazdasági rendszereket, melyek a folyamatos növekedésre épülnek, a Föld és a szegények kárára. A próféták arra hívják a túlfogyasztókat, hogy kárpótolják azokat, akik a legtöbbet szenvednek. Itt az átformálódás ideje, hogy visszaállhasson az életet fenntartó rendszerek egyensúlya. Mit kell tennünk, hogy a Föld a következő generációk számára is fenntartható legyen?

 

Válaszok a járvány idején

Szerző: Helen Galadima, SSND – Shalom afrikai ág

A Shalom afrikai ága aktív és elkötelezett a teremtett világ szeretetében és gondozásában. A nővérek, miközben másokkal együttműködve nevelnek, szót emelnek és cselekszenek, igyekeznek átformálni viselkedésüket és választásaikat A járvány kihívást jelent a Shalom programok kivitelezésében, és hogy a szenvedő emberiség és a világ mellett álljanak. A nővérek rendszeresen és hűségesen kifejezték szolidaritásukat az imával a járvány végetértéért, különösen a miséken. Hallgatják a híreket, és hiteles forrásokból tájékozódnak a vírus terjedéséről és megelőzéséről. Betartják az ajánlásokat, és terjesztik az információt az emberek közt, akik között szolgálnak. Maszkokat készítenek a szegényeknek és megosztják velük ételüket.

A nővérek bíznak Isten jelenlétében a jelen nehéz helyzetben is. A Shalom szelleme arra indítja őket, hogy adakozzanak és visszafogottan éljenek. Egyes missziókban maguk készítik a kézfertőtlenítőt és a maszkokat, saját veteményesük van. Amiben csak lehet, alkalmazkodnak, hogy mindenki biztonságban lehessen a közösségeikben és munka közben. Tisztelik kölcsönös egymásra utaltságunkat, a természet sokszínűségét. Azon vannak, hogy megválaszolják Isten hívását ezekben az időkben.

Készítsük a növekedés útját

Szerző: Kathleen Bonnette, társult tag – Shalom észak-amerikai ág

Ha valamit megtanultunk a járvány alatt, az a Zoom konferencia. Mint sokan, mi is beszorultunk házainkba, nem tudtunk személyesen kapcsolódni egymással. Alkalmazkodnunk kellett. De az alkalmazkodás nem mindig rossz dolog, gyakran készíti elő az utat a növekedésnek. Míg sajnos az éves személyes találkozónkat a virtuális térben kellett megtartanunk, azáltal, hogy gyakorlatot szereztünk az online kommunikációban, új módokat találtunk arra, hogy szóljunk az emberekhez, és sikerült bővíteni közönségünket.

Törekedtünk, hogy megvalósítsuk a 2018-2020-as vállalásainkat, és a havi hírlevelünkön és figyelemfelhívó kampányunkon kívül a Shalom North America két webináriumot is tartott az elmúlt évben, “Responding to Our Climate Crisis on the Anniversaries of Earth Day and Laudato Si’: For the Dignity of Life and the Care of All Creation,” Dr. Mary Evelyn Tuckerrel; és “Human Trafficking and a Legacy of Racism,” Jennifer Reyes Lay-jel, a U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking ügyvezető igazgatójával és Melanie Thompsonnal, a Coalition Against Trafficking in Women ifjúsági koordinátorával. Létrehoztunk egy virtuális “békeima-szobát” a választások idejére. Ezek a kezdeményezések sok ezer emberhez jutottak el, és hálásak vagyunk a járvány eme pozitív hozadékáért: a lehetőségért, hogy új formában osztozzunk a küldetésen a Shalom szellemében.

 

Virtuális élet a digitális korban

Szerző: Sarah Unwaunyin Tanjo, SSND és Beatrice Chepng’eno, SSND

A digitális korban életeinket virtuálisan összeköti a technológia. A járvány miatt a legtöbb problémával most csak így tudunk foglalkozni. Az ebben a megközelítésben rejlő problémátk és lehetőségek volt az egyik téma azon a 2021-es ENSZ konferencián, amelyet az ENSZ Társadalmi Fejlődés Bizottsága szervezett.

„A digitális technológia szerepe a társadalmi fejlődésben és az emberek jóllétében” című előadásban az előadó bemutatta, hogyan segíthet a technológia az egészségügyi ellátásban, az orvosok és betegek kommunikációjában, a gyógyszerek beszerzésében és a kutatásban. Az internettel és technikai eszközökkel rendelkező emberek számára ez a valóság. Megvan az az előnyük, hogy függetlenek, van tudásuk és kapcsolatuk a nagyobb társadalommal. A kihívás az, hogy ezekkel nem mindenki rendelkezik. Az ilyesfajta egyenlőtlenség miatt sokan lemaradnak, általában a legsebezhetőbbek, a társadalom peremén, elzárt területen élők.

„Nem engedhetjük, hogy ez az új, digitális állampolgárság a kevesek előjoga legyen. A digitális technológia segítség kell legyen a vészhelyzetekben, és a világ minden polgárának lehetőséget kell biztosítson, hogy befogadóbb és egyenlőbb társadalmakat hozhassunk létre”- mondta Maria Del Carmen Squeff, az ENSZ Társadalmi Fejlődés Bizottságának elnöke.

2016-ban számos afrikai kormány indított országos programot a digitális analfabetizmus felszámolására. Laptopokat és mobil eszközöket osztottak ki az állami iskoláknak, hogy biztosítsák, hogy minden gyerek elsajátítsa az olyan 21. századi készségeket, mint a tájékozódás a digitális világban. Ennek eredményeként több diák iratkozott be az iskolákba, többen és lelkesebben vettek részt az órákon.

Mivel úgy tűnik, a technológia szerves része marad az életünknek, szükségtelen feltenni a kérdést, hogy jó-e vagy rossz, a kérdés az, hogyan használjuk. Szót emelünk ezen erőforrás egyenlő elosztásáért, és arra bíztatunk mindenkit, hogy kritikusan, fenntarthatóan és felelősen használja.

Újjáépítés, szolidaritásban

Szerző: Rosa María Tróchez SSND, Shalom latin-amerikai ág

Hondurasnak a koronavírus-járvány éa a két hurrikán (Eta és Iota) még több nehézséget okozott. Három hónappal a hurrikánok után az emberek még mindig az utak mentén éltek, várva, hogy legalább a legalapvetőbb szükségleteikben (étel, víz, szállás) segítséget kapjanak. Sokan a túlélés reményében hatalmas karavánokban hagyták el az országot.Aftermath of the hurricanes

A tragédiák során megtapasztalták az egyszerű emberek habozás nélküli segítségét: igen, az emberek megsegítették az övéiket. Felidézi ez a bibliai részt: „Ti adjatok nekik enni”.

A helyiekkel dolgozó iskolanővérek összefogtak, hogy az életet elviselhetőbbé, emberibbé tegyék. A sár és a szemét eltávolítása az otthonokból, hogy újra biztonságosak legyenek, lassú folyamat, és a helyi közösség minden tagjának képességeire szükség van hozzá. Azzal, hogy a helyi közösség újjáépítésén együtt dolgozunk velük, hatékony módszereket tanítunk nekik az ország újjáépítésére.

A nemzetközi gazdasági segély nagy áldás volt, nagyon hálásak érte. A köztük lévő szolidaritás tovább erősíti a reményt arra, hogy Isten gyermekeiként élhetnek együtt.

* * * * * * * * *
Az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal.
(A szeretet mindent odaad – általános káptalani irányvonalunk)

A Shalom/UN-NGO hírlevél a Boldogasszony Iskolanővérek kiadványa
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.