Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Béke és erőszakmentesség

2018. október

nyomtatható pdf (461 KB)

Bevezető

“Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket” (Mt 5,9). A béke számtalan műve, melyekben bővelkedik a világ, arról tanúskodik, hogy az emberiség természeténél fogva a békére hivatott. Minden ember elemi vágya a béke utáni vágy és bizonyos értelemben ez egybeesik a teljes, boldog és sikeres emberi élet utáni vággyal. Más szóval, a béke utáni vágy megfelel annak az alapvető erkölcsi elvnek, hogy jogunk és egyben kötelességünk is társadalmunk és közösségünk szerves részévé válni, és ez része Isten emberiséggel kapcsolatos tervének. Az ember békére teremtetett, amely Isten adománya.

Imádságra hívás

Mindenható és irgalmas Isten, a világ és a történelem Ura, minden, amit teremtettél, jó, és könyörületed az emberi hibák iránt végtelen. Ma azért fordulunk hozzád, hogy a világ üdvözítéséért és lakói közti békéért könyörögjünk hozzád, elkerülve a terrorizmus pusztító hullámait. Hozd vissza a barátságot és ültesd el teremtményeid szívébe a testvériséget és a béke iránti vágyat. Ámen.

Tapasztalás

Pontosan egy héttel a brazilok és a venezuelai bevándorlók közötti erőszakhoz vezető tűntetés után a Pacaraima-i lakosok ismét demonstráltak. Ez a város a Venezuelával határos Roraima nevű észak-brazíliai megyében található.

Az egyik tiltakozó gyűlés a BR-174-esautópálya melletti buszállomás közelében volt, : itt érkeznek a venezuelaiak Pacaraimába . Az előző héten itt tüntettek a brazil lakosok, miután egy idős kereskedőt venezuelaiak támadtak meg és bántalmaztak.. A demonstráció továbbterjedt az autópálya mentén, ahol a legtöbb bevándorló csoportosul, és a brazil tiltakozók és az utcán tartózkodó venezuelaiak közti erőszakba torkollott. Mindössze egy héten belül megváltozott a légkör a városban.

A kilenc éve Pacaraima-ban élő spanyol pap, Jesús López Fernández de Bobadilla elmondta, hogy a brazilok és venezuelaiak közötti erősödő konfliktus életének egyik legnagyobb kihívása. A plébános nem bízik a város látszólagos nyugalmában, mert még mindig érezhető az idegenellenes hangulat.

“Látszólag nyugalom van, de ez nem valódi, hanem hamis, félrevezető nyugalom.”­ mondta a pap. “Nem bízom benne, mert az erőszak tovább él az emberek fejében. Néhány nap elteltével semmi nem változott. A venezuelaiakkal szembeni düh tovább él. Látszólag nem mutatkozik, de bármelyik pillanatban újra felszínre törhet.”

A plébános sajnálja, hogy az erőszak ártatlanokat, köztük a gyermekeket sem kíméli. Rámutat, hogy nem történt intézkedés az idegengyűlölet erősödésének megfékezésére. “Ezt a haragot a hatóságok passzivitása ellen kéne irányítani. Bízom benne, hogy visszatér a józan megítélés és állampolgári magatartás, és mindkét oldalon véget vet az erőszaknak. Mert a venezuelaiak részéről is tapasztalható erőszak. Nem tartják be a törvényeinket, rablások történnek, jelen van a prostitúció és kábítószer. És mindez erőszakot szül.”­ mondta. “A hatóságok nem, vagy elégtelen eszközökkel léptek fel az erőszak csillapítására.”
Débora Brito és Marcelo Camargo, 2018. augusztus 25. Agência Brasil

Reflexió

Az a küldetésünk, hogy Boldogasszony Iskolanővérekként hirdessük az Örömhírt, és egész életünket azért az egységért áldozzuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Amint azért küldte Jézus Krisztust az Atya, hogy kinyilatkoztassa szeretetét a világnak, úgy küld bennünket is, hogy létünkkel Krisztust tegyük láthatóvá a továbbajándékozott szeretet, hit és remény által. (Küldetéstek van, Konstitúció 4.)

Arra kaptunk meghívást és küldetést, hogy bárhol vagyunk, az embereket közelebb segítsük Istenhez és egymáshoz: minden helyen, minden időben és minden helyzetben. Ugyanazon értékrend, állásfoglalás és keresztény alapmagatartás által mozdítjuk elő minden ember egységét, mint amely bennünket a Boldogasszony Iskolanővérek lelki közösségében összeköt. Minél inkább áthat bennünket Jézus vágya, hogy mindnyájan eggyé legyenek, annál átfogóbb lesz minden ember és az egész teremtett világ egységéért való fáradozásunk. (Küldetéstek van, Konstitúció 9.)

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. (János 14, 27)

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.(Máté 5,9)

Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál. (Róm 14,19)

S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak! (Kol 3,15)

  • Mit mondanak nekem ezek az írások? A párbeszédet és békét építő embernek látom-e magam? Milyen adottságomat kell fejlesztenem?
  • Az erőszak milyen formáival szembesülünk ott, ahol vagyunk? Hogyan működhetünk együtt, mint kongregáció a béke szilárdításában? Tartományként milyen utakat választhatunk?

Cselekvés

  • Mélyítsd el az erőszak minden formájával szembeni harc tudatosságát csoportokban, iskolákban, társult tagokkal (xenofóbia, diszkrimináció, stb.)!
  • Tégy egy lépést valaki olyan felé, akivel nehéz kapcsolatot teremteni!
  • Találj kreatív módszereket a párbeszédre és békére neveléshez!

Záró imádság

Most segíts, Urunk! Add meg nekünk a békét, taníts a békére, vezesd lépteinket a béke útjára. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj nekünk bátorságot, hogy a béke építői lehessünk. Töltsd el szívünket bátorsággal, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megvalósításáért. Add meg nekünk a mindennapi erőt, hogy a béke eszközei lehessünk; tégy képessé bennünket arra, hogy hogy testvérünknek tekintsünk mindazokat, akikkel találkozunk. Add, hogy meghalljuk a polgárok kérését, akik azért könyörögnek, hogy a háború fegyvereit a béke eszközévé, a bizalmatlanságot bizalommá ésa viszályt megbocsátássá változtassuk át. Éltesd bennünk a remény lángját, hogy türelemmel és állhatatossággal a párbeszéd és megbékélés mellett álljunk ki. Így győzedelmeskedjék a béke. Ámen.

Ferenc pápa békeimája, 2014. június 8.

Készítették Karina Ubillu nővér és Bernadete Loebens nővér (Latin-Amerika és a Karib-szigetek Tartománya)
a Nemzetközi Shalom Iroda részére (Róma)

Grafika a 24. Általános Káptalan irányvonalából, tervezte a Kongregációs Kommunikációs Iroda.

 

Print Friendly, PDF & Email