19. évfolyam 3. szám   —  2018. december

Pdf: magyarul (790 KB)

Shalom Nemzetközi Tanácskozás

Kegyes látogatásoddal tisztítsd meg szívünket minden igazságtalanságtól.
Terézia anya 2058. levele, Bizalom és bátorság december 5.

Kathy Schmittgens nővér, Nemzetközi Shalom Koordinátor

Miért fáj a szíved? Miért fáj Isten szíve? Mi lakik szíved legmélyén? Csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyekről reflektáltunk a müncheni anyaházban tartott nemzetközi Shalom tanácskozáson október 18. és 25. között.

A területi képviselők: Maria-Theresia Knippschild nővér (Európa), Helen Galadima nővér (Afrika),  Francine Perez nővér (Azsia & Oceánia), Rosa Maria Trochez nővér (Latin-Amerika) és Tim Dewane (Észak- Amerika,) továbbá Julie Lattner, az általános tanács témafelelőse, Eileen Reilly nővér, ENSZ/NGO képviselő és Kathy Schmittgens, nemzetközi Shalom koordinátor vett részt a megbeszélésen, hogy kialakítsák a következő két évre a Shalom központi kérdéseit és feladatait.

Boldog Terézia anya közelsége különlegessé tette ezeket a napokat. A tanácskozás esti imával kezdődött Boldog Terézia anya sírjánál. Az alapítás napján Regensburgba látogattunk, a liturgia pedig Stadtamhofban volt.

Témánkra építkezve: “a világ szívébe” Julie Lattner nővér ismertette az általános tanács jövőképét A szeretet mindent odaad  fényében, és magunkban reflektáltunk arról,hogy mi mozdul meg szívünkben, amikor azt figyeljük, hogy mi van a világ szívében.

Az öt területi jelentés nagyon erőteljes volt. Reméljük, hogy valahogy meg tudjuk osztani ezeket az információkat a kongregációban több nővérrel is.

Betekintve ismét a világ szívébe, látogatást tettünk a dachaui koncentrációs táborban, hogy lássuk, hogy mi az, ami megtörténhet, és mire képesek az emberek, ha az igazságtalanság, előítélet és rasszizmus elszabadul. Mindannyian úgy találtuk, hogy ennek mai világunkban sok helyen visszhangja van.

Mindezeket a tapasztalatokat és a magunk között folytatott dialógust figyelembe véve az eljövendő 2 évre a következő súlypontokat és feladatokat határoztuk meg.

Shalom súlypontok és feladatok 2018-2020

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, mi, a Shalom Nemzetközi Hálózatának tagjai a Küldetéstek van, A Szeretet mindent odaad és a katolikus  társadalmi tanítás szerint elkötelezzük magunkat, hogy:

Nevelünk

 • Folytatjuk a katolikus társadalmi tanítást, elsősorban a Laudato Si-t

Közbenjárunk

 • Támogatni fogjuk az igazságos struktúrák melletti, és az igazságtalan struktúrák megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket.

Cselekszünk

 • Támogatni fogjuk béke-imaközpontjainkat, és feltárjuk az utakat, hogy milyen módon lehet kiszélesíteni a részvételt a békéért elhangzó imákban.
 • Erősíteni fogjuk a megbékítő szeretet megélését és a szeretet melletti tanúságtételt a közösségben és a mai globális világban.

Másokkal együttműködve

 • Erősítjük a hálózatépítést a Shalom és az ENSZ-NGO Hivatalon belül.
 • Együttműködünk másokkal a békéért, igazságosságért és a teremtés egységéért helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.
 • Továbbra is megünnepeljük a Shalom-hoz kapcsolódó ENSZ nemzetközi napokat és egyházi ünnepeket.

Az élet méltóságáért

 • Fejlesztjük az interkulturális életmódhoz szükséges gondolkodásmódunkat és készségeinket.
 • Dolgozunk az emberi jogokért, különösen a migránsok, menekültek és a társadalmainkban diszkriminációt elszenvedők körében.

A teremtett világ gondozásáért

 • Az integrált ökológiát támogató életmód- alternatívákat kínálunk
 • Döntéseket hozunk, amelyek helyi környezetünkhöz illeszkedő módon ellensúlyozzák a klímaváltozást, és beteg bolygónk gyógyítását szolgáló jogalkotást segítjük.
Béke kép

Imaközpontok a békéért

Hosszasan tanácskoztunk a Béke-imaközpontokról. Ezek a Shalom hálózat erőművei. Többet tehetünk az imákban való nagyobb részvételért és elköteleződésért. Néhány javaslat, amit érdemes megfontolni:

 • Vonjuk be a kollégákat és társult tagokat az imákba fizikai vagy lelki jelenléttel
 • Bátorítsuk a nővéreket, hogy emlékeztessék őket, hogy ők egy sokkal nagyobb valóság részei
 • Weblapjainkon legyen a Kalendárium egy jobban látható, kiemelt helyen.
 • Kreatívan bátorítsuk a nővéreket, kollégákat és társult tagokat a spontán imákra.

Nemzetközi békenap: Szeptember 21.

Kathy Schmittgens nővér, Nemzetközi Shalom koordinátor

A Nemzetközi békenap az egyik olyan Shalom-ENSZ nap, amit az egész kongregáció megünnepel. Szép alkalom arra, hogy a békéért dolgozzunk és imádkozzunk sokféle csodálatos módon. Íme, néhány példa a 2018-as napról.

Ezek a képek Lengyelországban, Belorussziában és Magyarországon készültek a békenapról. Felnőttek, fiatalok, elemisek és kicsik imádkoztak, tanultak arról, hogy milyen fontos a békenap világunkban. Natalie nővér írta Fehéroroszországból:

Szeptember 20-án és 21-én, a hittanórán 6 csoportban beszéltünk a békenapról. Az idősebbek emlékeztek rá, hogy 2 éve, amikor Karolina nővért helyettesítettem, arra bátorítottam őket, hogy Szent Ferenc szavaival imádkozzanak: „Uram, tégy a békéd eszközévé…” Megmutatták ezt az imát a régi füzetükben. Nagyon örültem.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulója

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal igazgatója

Amikor ünnepeljük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (UDHR) 70. évfordulóját, emlékezzünk arra, hogy „ki kell állnunk az emberi jogokért,” hogy valóban “egyetemesek” legyenek.

Egy ENSZ által nemrégiben szervezett workshopon a résztvevőknek azt a feladatot tűzték ki, hogy legyenek “harcosok” (akik kiállnak az emberi jogokért), nem csupán szemlélődők, amikor az emberi jogokat nem tartják tiszteletben.

A résztvevőknek bemutatták a “Stories that Move” (Megindító történetek) c. többnyelvű on-line eszköztárat, ami történeteket mutat be 14-17 éves diákoknak, hogy a kritikus gondolkodásra sarkallja őket a diverzitásról és diszkriminációról, és hogy saját helyzetükről és lehetőségeikről reflektáljanak. A történetek a II. Világháborútól napjainkig játszódnak.

Globális migráció és menekültügyi csomag

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal igazgatója

December elején az ENSZ globális migrációs és menekültügyi csomagját a legtöbb ENSZ tagállam el fogja fogadni. Ennek a két dokumentumnak központi eleme az a felhívás, hogy osszuk meg a migránsok és menekültek iránti felelősséget. Sajnos néhány tagállam úgy döntött, hogy nem lesz részese ezeknek a megállapodásoknak.

A csomagot 2019. januárjában véglegesítik, és akkor kezdődik a megvalósítás feladata. Világszerte egyre inkább felismerik, hogy minden országnak osztozni kell a migránsokért és menekültekért vállalt felelősségben, nem csak azoknak, akik szomszédosak a veszélyes területekkel, ahonnan menekülnek az emberek.

Néhány tény a december 18-i Nemzetközi migrációs naphoz

Forrás: UNHCR Global Trends 2017 report 

 • Jelenleg 5 millió lakóhelyét kényszerből elhagyó ember van a világon, és számuk nő. A legtöbb menekült szíriai (6.3 millió), őket követik az afgánok (2.6 millió) és a dél-szudániak (2.4 millió).
 • 2017-ben Törökország, Pakisztán és Uganda volt a legjelentősebb befogadó ország. Törökország jelenleg 3,5 millió menekültet fogad (többségük szíriai), Pakisztán, 1.4 milliót (többségük afgán) és Uganda 1.4 milliót (többségük dél-szudáni).
 • 40 millió országon belüli menekült; 25.4 millió menekült;3.1 millió menedékkérő
  (ábra: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html )

A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél A Boldogasszony Iskolanővérek évente háromszor megjelenő kiadványa
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234