19. évfolyam, 1. szám  —  2018. április

Pdf: Deutsch (577 KB), English (620 KB), Magyar (725KB), Polski (745 KB)

A szeretet mindent odaad

Szerző: Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

Rosemary Howarth nővér nemrégiben elmondta, hogy az egyik novícia üzenetet küldött neki, amelyben összevonta a Szeretet nem várhat-ot és a Szeretet mindent odaad-ot. Így lett belőle: A szeretet nem várhat, hogy mindent odaadjon! Példát tudunk-e venni mindannyian ennek a novíciának a buzgalmáról?

Most kihívás előtt állunk; korunk kihívása előtt. Olyan világot látunk, amit a félelem, bizalmatlanság és erőszak tölt meg; időnként azt érezzük, hogy nincs képességünk vagy energiánk arra, hogy leküzdjük a sötétséget. De, idézzük Clarissa Pinkola Estes-t: “Ezekre az időkre lettünk alkotva.“

MOST élünk, MOST vagyunk elkötelezve Isten küldetésére. Mi vagyunk azok, akik arra kaptunk meghívást, hogy MOST hozzunk változást. Irányvonalunk azt tűzi ki számunkra programul, hogy legyünk „azok, akikre vártunk.” (A hopi nemzet vénei, 2000. június 8.)

  • Az evangéliumi szegénység elfogadása szabaddá tesz arra, hogy vállaljuk a kockázatot és átformálódjunk.
  • A Szentháromság egy Isten megértésének elmélyítése segít abban, hogy helyesen éljük meg szerepünket minden kapcsolatunkban.
  • Az autentikus közösségi élettől megkapjuk a bátorsághoz szükséges támogatást.
  • Ha jobban megértjük, hogy mit jelent az interkulturalitás, eljutunk „az egységhez, melyért Jézus Krisztus küldetett.”
  • A másokkal folytatott együttműködés szélesíti látókörünket és örökre megerősíti hálózatainkat
  • A közösségi megkülönböztetés a mai problémákról összeköt minket Terézia jövőképével, hogy a világban meglévő ínségek orvoslásán dolgozzunk.

Természetesen tudjuk, hogy ez nem megy könnyen vagy gyorsan, de Terézia szavainak parafrázisával élve: „a gyökerek annál erősebbek és a virágok annál szebbek lesznek.”

Az emberi jogok nemzetközi napja

2017. december 10.

Renáta nővér 30 perces prezentációt készített a szegedi iskola számára. Négy emberi jogot választott ki: az élethez, szabadsághoz, a tanuláshoz és az egyenlőséghez való jogot. Először bemutatta, hogy a mai világban mi ezeknek a jogoknak a valós helyzete. Majd hozzákapcsolta ezeket a jogokat az adventi időszakhoz. Az ünnepség végén a diákok imádkoztak mindazokért, akik számára nem biztosítottak ezek az alapvető jogok, és tudatosodott bennünk, hogy értékelni kell mindazt, ami számukra biztosított. Ezt követően minden osztály választott egyet ezek közül a jogok közül egyéni feldolgozásra (pl. a tanuláshoz való jog esetében ez volt a feladat: Válassz minden nap egy tanórát, amelyen aktívan és buzgón veszel részt). Az Európai Shalom hírlevélből

A lengyelországi Opoléban a fiataloknak szórólapokat osztottak, tematikus filmet nézhettek meg, és előadókat hallgattak meg az emberi jogok és az emberi méltóság védelméről. Feladatokat oldottak meg csoportmunkával, és közösen imádkoztak az emberkereskedelem áldozataiért.

A lengyelországi Opoléban a Boldog Terézia Anya óvoda gyermekei az Anyaház kápolnájában gyűltek össze, hogy közösen imádkozzanak azért, hogy a világon minden ember harmóniában és békében élhessen, kibontakoztathassák tehetségüket és érdeklődésüket. és családjuk és országuk javára dolgozzanak. Imádkoztak azért is, hogy minden ember tisztelje saját magát és szomszédjait. A foglalkozáson a gyerekek színes papírcsíkokból készítettek láncot az emberi jogok jegyében.

Területi találkozók a közelmúltban

Szerző: Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

Észak-Amerikai Terület

Az észak-amerikai terület tanácskozását novemberben tartottuk  Kanadában, az ontarioi Waterdown-ban. Kontemplatív lelkiség hatotta át a tanácskozást, amihez hozzájárultak az imádságok, melyeket Genevieve Cassani nővér készített minden reggelre. A tanácskozást röviddel az Általános Káptalan lezárása után tartottuk. Nagy kegyelem volt, hogy az új irányvonalat együtt tekinthettük át. A Szeretet mindent odaad fényében vizsgáltuk át Észak-Amerika terveit a „Fókusz és vállalások” megvalósítása érdekében.

Mindegyikünk készített egy írásos jelentést, amit előzetesen megküldtünk. A tanácskozáson még továbbiakat is megosztottunk egymással. Jutott idő a reflektálásra, majd hozzászólásokra és/vagy kérdésekre. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy mindez a növekedést szolgálta. A tanácskozás során Tim Dewane-t választottuk Észak-Amerika új területi képviselőjévé.

Eileen Reilly nővér vezetett bennünket végig egy folyamaton a fenntartható fejlődési célkitűzéseket (SDGs) felhasználva, hasonlóan az Általános Káptalanon használt módszerhez. Megvizsgáltuk, hogy az észak-amerikai tapasztalat szerint mely SDG célkitűzések játszanak fontosabb szerepet.

A tanácskozás egyik kiemelkedő eseménye volt a “Blanket Exercise,”(pokrócos feladat) egy módszer, amely illusztrálta, hogy mit tapasztaltak az ősi kanadai törzsek, amikor területeiket és kultúrájukat a betolakodó európaiak fenyegették. Mély érzelmek hatották át ezt a tapasztalást, és segített rávilágítani arra, hogy valójában milyen fontos az interkulturalitásról szóló kijelentés A szeretet mindent odaad-ban.

Afrikai terület

November vége felé tartottuk az afrikai terület tanácskozását. A ghanai Sunyaniban, az Afrika Tartomány korábbi noviciátusán került rá sor. Nagy öröm volt a terület tagjai számára, hogy visszatérhettek spirituális gyökereikhez!

A nővérek véleményt cseréltek a tartomány öt országának jelenlegi helyzetéről. Mélyreható tapasztalat volt, amikor olyan politikai és társadalmi kérdésekről beszéltek, amelyek választ várnak a Shalom-tól. Roxanne Schares nővér a tervek szerint felszólalt volna a tanácskozáson, de megváltozott a munkarendje “egy kissé” októberben.  (Roxanne nővért általános főnöknővé választották). Szerencsére meg tudtuk nézni beszédét, amit az erőszakmentesség témájáról készített a Central Pacific Tartományi Napokra. Nagyon tartalmas volt a megbeszélés.

Arra is fordítottunk időt, hogy átnézzük a Shalom „Fókusz és vállalások”-at A szeretet mindent odaad fényében. Kialakítottuk a tervet a következő két évre. Sister Helen Galadima-t választották meg új területi képviselővé.

Részt vehettünk a Notre Dame gimnázium vasárnapi miséjén a diákokkal együtt. Áldás volt, hogy több mit 800 diákkal imádkoztunk és énekeltünk együtt.

Migránsok és menekültek

Szerző: Eileen Reilly nővér, az SSND UN-NGO Hivatal igazgatója

UN Secretary General Antonio Gutteres (right) talked of “Making Migration Work for All” in his report. (UN photo on right)

Antonio Guterres ENSZ főtitkár (jobbra) jelentésében arról beszélt, hogy „Tegyük a migrációt működővé mindenki számára.”

Mivel a menekültek és migránsok száma továbbra is naponta emelkedik az egész világon, az ENSZ egy kétéves folyamatban azon dolgozik, hogy létrehozzon egy globális menekültügyi megállapodást és egy globális megállapodást a biztonságos, rendezett és szabályozott migrációról. Mindkét megállapodás kísérlet arra, hogy normákat alkossunk a menekültek és migránsok iránti felelősség igazságosabb nemzetek közötti megosztására.

Amikor ez a folyamat elkezdődött 2016 szeptemberében, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Zeid Ra’ad al Hussein a következő szavakkal intézett kihívást az ENSZ-ben az összegyűlt küldöttekhez:

„Amikor emberek milliói csak egy sátor csapkodó vásznán keresztül találkoznak a szabadság hívásával. Amikor hátukon viszik gyermekeiket és vagyonukat több száz, sőt talán több ezer mérföldet gyalogolva. Amikor ők és családjaik vállalják a vízbe fulladás kockázatát, és hogy szörnyű börtönközpontokba kerüljenek – és ha egyszer kiszabadulnak, vállalják az erőszak kockázatát a rasszisták és idegengyűlölők részéről. Itt nincs okunk a megnyugvásra.”

Az azon az első tanácskozáson elindult folyamatból két dokumentumtervezet született, az egyik a menekültekről, a másik a migránsokról. Az elkövetkezendő hónapokban zajlik majd véglegesítésük.

A megbeszélések egyik új eleme a „klímamenekültek” elismerése, azoké, akik a klímaváltozásból eredő hatások miatt hagyják el otthonaikat, mint amilyen pl. az emelkedő tengerszint.  A dokumentum azt a felhívást fogalmazza meg, hogy vessenek véget a gyermekek elzárásának, leszögezve, hogy az elzárás soha nem a legjobb megoldás érdekeik védelmére. Továbbá, mindkét dokumentum felismeri a kapcsolatokat a kényszermigráció és az emberkereskedelem között.

A folyamat előrehaladása emlékezetünkbe idézi azt, amit hithagyományunk mond:

34A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén.” (Leviták könyve 19:33-34).

Együtt: Tiszteletet, biztonságot és méltóságot mindenkinek

Szerző: Eileen Reilly nővér, az SSND UN-NGO Hivatal igazgatója

Az ENSZ „Együtt” kampányának indításakor António Guterres ENSZ főtitkár kijelentette, hogy „Kötelességünk az általunk szolgált emberek érdekében, hogy együttesen dolgozzunk azért, hogy eljussunk a félelemtől az egymás iránti bizalomig. A diverzitás minden formája nyereség, és nem fenyegetés.” Kattints ide további tájékoztatásért a kampányhoz való csatlakozás hat módjáról!

Ahogy rámutattunk decemberi hírlevelünkben, a Szerzetesek Igazságosság Koalíciója (JCoR), amely az ENSZ-en belül a szerzeteskongregációk új szervezete, lehetőséget teremt a kongregációk jobb együttműködésére. Azóta, hogy novemberben részt vettem Afrikában a Shalom afrikai területi tanácskozásán, én és egy orvosi missziós nővér kidolgoztunk egy új együttműködési modellt. Ghánába utaztunk, ahol a ghánai SSND nővérek segítségével két egyházmegyében ajánlottunk fel szakmai találkozót minden szerzetes számára: Cape Coast-ban és Sunyani-ban. Szerzetesnők és szerzetesek gyűltek össze, hogy jobban megismerkedjenek az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseivel (SDGs), és megismerkedjenek a saját országaikban meglévő lehetőségekkel, hogy hozzájárulhassanak ezeknek a célkitűzéseknek a kiértékeléséhez.

Békeima Központok

Az észak-amerikai területi tanácskozáson beszéltük a Békeima Központok fontosságáról.  A Béke, Igazságosság és a Teremtés integritásának Kongregációjában a munka nagymértékben támaszkodik ezeknek a Békeima Központoknak a folyamatos imaszolgálati támogatására. Lehetőségeink szerint szeretnénk mindent megtenni azért, hogy bátorítsuk nővéreinket, akik ezekben az imádságos „erőművekben” szolgálnak. Az egyik javaslat azt, hogy havonta küldjünk egyéni szándékokat, hogy naponta meg lehessen ezekről emlékezni.

Ha van más javaslatotok a Shalom munkájába való bekapcsolódás erősítésére, kérlek, osszátok meg velünk. A Központok kalendáriuma megtalálható a gerhardinger.org weblapon.

A Shalom/UN-NGO Hírlevél a Boldogasszony Iskolanővérek évente háromszor megjelenő kiadványa
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Róma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.

Print Friendly, PDF & Email