ISTEN IGÉJE:  Jézus azt felelte neki: “Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.” (Jn 14: 23) 

KONSTITÚCIÓNK: Mivel az Istennel való teljes egységre vagyunk teremtve, arra törekszünk, hogy egyre mélyebb egységre jussunk Vele.  (KV, K 48.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér életének alapköve az volt, hogy rábízta magát az Atyára. Akarata iránti engedelmesség vezette őt a húsvéti misztériumhoz. Kérünk, add meg nekünk a bizakodás kegyelmét, hogy képesek legyünk bármilyen nehézséget az irántad érzett megingathatatlan bizalommal átélni.

 

Boldog Mária Antonin nővér,
az Atyával való állandó egység példaképe,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

Print Friendly, PDF & Email